Spotkania w każdy czwartek o godz. 17.00 na starej plebanii