XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA                                  18.08. 2019 r.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Gości przybyłych na wypoczynek w nasze strony i życzymy
im prawdziwego wytchnienia w łączności z Bogiem i dobrymi ludźmi przy zachowaniu wszystkich przykazań Bożych i kościelnych.

 

W przyszłą niedzielę - 25 sierpnia – w przeddzień uroczystości NMP Częstochowskiej wysławiać będziemy Jej opiekę nad naszą Ojczyzną.

W parafii naszej uczcimy Matkę Najśw. w sposób uroczysty na Przegibie – Butorzonce.

O godz. 15.00.  w kaplicy M.B. Częstochowskiej odprawiona będzie Suma odpustowa.

Do udziału w tej uroczystości zapraszamy wszystkich Parafian i Gości.

Tradycyjna procesja do kaplicy na Przegibie wyjdzie spod kościoła Przemienienia Pańskiego w przyszłą niedzielę o godz. 13.30.

Przez cały wrzesień na Przegibie będzie odprawiana Msza św. o godz. 15.00.

 

Ponadto w tym tygodniu przypada:

- w wtorek – 20 sierpnia – wspomnienie Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła;

- w środę – 21 sierpnia -             „          „    Św. Piusa X, papieża;

- czwartek – 22 sierpnia -                 „          „    Najśw. Maryi Panny, Królowej;

- w  sobotę – 24 sierpnia  -      „        „   Św. Bartłomieja, apostoła;

W tym dniu, po raz jedenasty odbędzie się spotkanie modlitewne wiernych z Republiki Czerskiej, Słowacji i Polski. Początek o godz. 9.15 w kościele Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku.

 

Po ośmiu latach posługi duszpasterskiej w naszej parafii, Ks. Damian Koryciński zostaje odwołany przez Ks. Biskupa i skierowany do Parafii Św. Małgorzaty w Bielsku-Białej Kamienicy. Chcemy mu wyrazić naszą wdzięczność i godnie pożegnać na Mszy św. w najbliższy czwartek – 22 sierpnia o godz. 18.00
w kościele Przemienienia Pańskiego. Również z naszej parafii zostaje odwołany Ks. Kan. Józef Gębala, Rezydent i skierowany do pomocy duszpasterskiej w Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w  Wiśle. Zapraszamy Parafian na tę Mszę pożegnania i wdzięczności.

W Roku Świętego Melchiora nasza Diecezja Bielsko-Żywiecka poprzez dekanaty organizuje Pielgrzymkę Diecezjalną do Koszyc (na Słowacji) – miejsca Śmierci Św. Melchiora Grodzieckiego w 400 rocznicę Jego męczeńskiej śmierci. Jednodniowy program przewiduje: wczesny wyjazd, powrót późnym wieczorem. Konieczność posiadania dokumentu tożsamości.
Koszt przejazdu to 110 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej do 15 września z przedpłatą 40 zł.
Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń!

Stowarzyszenie Ciecina.eu zaprasza na występ zespoły z Meksyku Compania de Danza Folklorica de la Ciudad Mexico, która ma na celu prezentację ludowej tradycji Meksyku. Występ odbędzie się w Zagrodzie Plebańskiej przy kościele Św. Katarzyny w piątek – 23 sierpnia – o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy!

Przy wyjściu z kościoła można nabyć czasopisma katolickie. „Źródło”, „Gość Niedzielny”, „Niedziela”

i inne. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Cztery Formy Pogrzebu w Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie

Zakład Pogrzebowy p. Franciszka Kozubka w porozumieniu z ks. proboszczem oddał do użytku w Domu Pogrzebowym w Cięcinie przy ul. Targowej, obok  cmentarza parafialnego, IZBĘ POŻEGNAŃ, która pełnić będzie rolę domu przedpogrzebowego.

Dzięki temu można będzie uniknąć niespotykanego w obrzędach liturgicznych wyprowadzanie ciała zmarłego i konduktu żałobnego z cmentarza. Izba pożegnań pomieści trumnę i kilkanaście osób najbliższej rodziny, które zechciałby poprzedzić pogrzeb modlitwą. Położona jest w równej odległości między oboma kościołami. Jest możliwość zastosowania ruchomej chłodni. Korzystanie z niej jest bezpłatne!


W tych okolicznościach, idąc za dekretami Kongregacji Kultu Bożego, w parafii naszej pogrzeby mogą być celebrowane w czterech różnych formach, a mianowicie:

  1. Wyprowadzenie z domu zmarłego do kościoła i z kościoła  na cmentarz;
  2. Wyprowadzenie z domu przedpogrzebowego – Izby Pożegnań do kościoła i z kościoła na cmentarz;
  3. Wprowadzenie przewiezionej trumny ze zmarłym do kościoła i po Mszy św. z kościoła  na cmentarz;
  4. Odprawienie Mszy św. w kaplicy cmentarnej przy trumnie zmarłego i odprowadzenie
    do grobu.

Trzeba przypomnieć i podkreślić, że kaplice cmentarne urządzono i przystosowano do sprawowania w nich Mszy świętej. We Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym  celebrowanie są w nich uroczyste Msze święte za Wszystkich Zmarłych.    Kaplice więc nie powinny pełnić roli dawnej kostnicy czy przechowalni zwłok naszych zmarłych.

Ks. Prob. Stanisław Bogacz