X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY 15 – 21.04.2018 r.
„Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22)

15.04.18 NIEDZIELA
Msze Święte z kazaniami poświęconymi Lectio Divina - Ks. Miłosz Grygierczyk
12.30 – 22.00 – Maraton Biblijny –  Ruch Czystych Serc

16.04.18 PONIEDZIAŁEK
17.15 – Duch Święty w życiu Jezusa oraz w życiu każdego z nas - Dzieci ze Szkoły Podstawowej
18.00 – Msza Święta
18.45 – 19.45 – Pasjonaci Pisma Świętego: Jak czytać Pismo Święte? – Ks. prof. Waldemar Chrostowski (konferencja audiowizualna, nowa salka parafialna)

17.04.18 WTOREK
17.30 – Charyzmaty Ducha Świętego - Rycerstwo św. Michała Archanioła
18.00 – Msza Święta
18.45 –19.45 Warsztaty biblijno-psychologiczne: Jaki jest mój Bóg? (cz. I)
– Agnieszka Bieniek, Ks. Miłosz Grygierczyk (nowa salka parafialna)

18.04.18 ŚRODA
17.15 – Duch Święty w nauczaniu św. Pawła - Róże Różańcowe
18.00 – Msza Święta
18.45 – Katecheza: Duch Święty w Nowym Testamencie – Ks. Proboszcz Stanisław Lubaszka

19.04.18 CZWARTEK
17.00 – 17.50 - Pasjonaci Pisma Świętego: Życie w rytmie Słowa – Ks. Krzysztof Wons SDS
(konferencja audiowizualna, nowa salka parafialna)
18.00 – Msza Święta
18.40 – Modlitwa uwielbienia  - Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”

20.04.18 – PIĄTEK
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.20 – Dary Ducha Świętego – Domowy Kościół i Schola parafialna
18.00 – Msza Święta
18.45 –19.45 Warsztaty biblijno-psychologiczne: Jaki jest mój Bóg? (cz. II)
–  Agnieszka Bieniek, Ks. Proboszcz Stanisław Lubaszka

21.04.18 SOBOTA
17.00 – Duch Święty w życiu Pana Jezusa – Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – Msza Święta
18.45 – 19.30 – Kim jest Duch Święty? – dr inż. Krzysztof Kosibór, koordynator kursów Alfa
w Rychwałdzie (nowa salka parafialna)