WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE NA CZAS EPIDEMII
– 26 MARCA 2020 –
Ważne!

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamynastępujące zasady dusz-pasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozu-mienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej

– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału
w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania.

Wszyscy jesteśmy zagrożeni gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.

We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.

Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.

– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

Nawiedzenie Kościoła

– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarzą-dzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta

– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii unie-możliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu dosko-nałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy naj-bliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszy-stko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452).

W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.

– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy.

Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

Namaszczenie Chorych

– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

Wielki Tydzień

– W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.

– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.

– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.

– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                          22.03.2020 r.

Ewangeliczna scena uzdrowienia niewidomego od urodzenia przypomina nam, że widzieć to bardziej

sprawa serca niż oczu. Umiejętność właściwego widzenia ma sporo wspólnego z poznaniem; jest sztuką,

której sami nie potrafimy się nauczyć. Potrzebujemy zatem Tego, który potrafi „otworzyć oczy”.
Radujmy się dziś z faktu bycia pośród nas Tego, który jest Światłością oświecającą ludzkie serca.

W środę – 25 marca – przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia.
Zachęcamy do Duchowej Adopcji Życia Poczętego jak i codziennej modlitwy „Anioł Pański”.
W tym dniu przypada również 28 rocznica erygowania naszej diecezji, o której pamiętamy w modlitwie.

 

Jesteśmy z Wami, Drodzy Parafianie, do Waszej dyspozycji, oczekując z posługą w określonych godzinach, respektując obowiązujące obostrzenia stanu epidemii.  Cały dzień na plebanii jest ksiądz dyżurujący, który odbiera telefony, na dzwonek zejdzie do kancelarii czy poproszony przejdzie do kościoła, aby wyspowiadać.


Wszystkie zamówione Msze święte są codziennie odprawiane według dotychczasowego porządku. Podczas Mszy Świętej w kościele mogą znajdować się tylko osoby, które zamówiły intencję. Prosimy je, aby zgłosiły się w zakrystii. Nie może być więcej osób niż 50. Zdaje się, że nasi Parafianie to zrozumieli.

 

Nie przychodzimy na Gorzkie Żale czy Drogę Krzyżową, nie będzie też Rekolekcji Parafialnych.

Te nabożeństwa jaki i Rekolekcje można przeżyć korzystając z katolickich mediów przede wszystkim radia „Anioł Beskidów” już od dzisiejszej niedzieli.

Nie będzie całodniowej spowiedzi wielkanocnej, a wszyscy powinniśmy Wielkanoc przeżyć w stanie łaski uświęcającej,stąd propozycja i zachęta: aby spowiadać się już od tej niedzieli pół godziny przed Mszą i pół godziny po Mszy, tak rano jak i wieczorem. Do konfesjonałów podchodzić w dużych odstępach po obu stronach.
W związku ze Stanem Epidemii koronawirusa, decyzją Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin, nauki przedmałżeńskie wraz z poradnią rodzinną zostają odwołane.

Od dnia 14 marca, codziennie o godz. 20.30 w kościele Przem. Pańsk. odmawiamy różaniec w intencji ustania epidemii korona-wirusa. Parafian zachęcamy, aby łączyć się w tym czasie duchowo, ale również poprzez Internet na profilu „Wśród nas” na facebooku oraz na kanale „Wśród nas” na youtube.
Na tych samych kanałach będzie transmitowana Msza święta z kościoła Przemienienia Pańskiego dziś i w następne  niedziele o godz. 10.00.

Rodziny i osoby, które korzystają z Programu Pomocy Żywnościowej prowadzonego przez pośrednictwo Caritas Diecezjalnej, prosimy o odebranie kolejnej dostawy w następujące dni i godziny przy zachowaniu dużych odstępów a więc w rozproszeniu: Cięcina w czwartek od godz. 16.00 do 18.00;
Węgierska Górka w piątek od godz. 16.00 do 18.00.

W związku z jałmużną wielkopostną dziś, przy wyjściu z kościoła parafianie z Akcji Katolickiej rozprowadzają w ramach działalności Caritas Polska baranki wielkanocne. Minimalna ofiara to 6 zł;
Caritas pobiera 4 zł., reszta przeznaczona będzie na cele charytatywne w naszej parafii.
Zabieramy baranka a należność zostawiamy w koszyczku.


Czasopisma, a właściwie tylko tygodnik „Niedziela” i parafialna gazetka „Wśród nas” znajdują się przy wyjściu. Tygodnik „Źródło” i „Gość Niedzielny” zawiesiły czasowo kolportaż przykościelny.

Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).

 

Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedziel-nego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi -  będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.

W związku z koranawirusem decyzją Kurii i duszpasterstwa rodzin, nauki przedmałżeńskie wraz z poradnią zostają odwołane do kwietnia.

Od dnia 14 marca codziennie odmawiamy różaniec w intencji ustania epidemii koronawirusa  o godz. 20.30. Parafian zachęcamy , aby łączyć się w tym czasie duchowo , ale również internetowo poprzez profil „Wśród nas” na facebooku oraz kanał „Wśród nas” na youtube.

Na tych samych kanałach będzie transmitowana Msza Święta z kościoła Przemienienia Pańskiego w niedzielę o godz. 10.00.

NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU 15.03.2020 r.

Biskup Roman Pindel udzielił dyspensy wszystkim wiernym Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wezwał do pozostania w domach. Zarządził, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. Prosimy je, aby zgłosiły się w zakrystii. Podczas Mszy św. i w kościele nie może przebywać więcej niż 50 osób. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.

Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa we Mszy Świętej za pomocą mediów.

Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będą miały inny charakter. Nie będziemy gromadzić się w kościołach. Rekolekcje zaplanowane w naszej parafii są odwołane. Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które będą w naszych mediach diecezjalnych: Diecezjalnym Radiu Anioł Beskidów oraz na stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W czwartek – 19 marca- przypada liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

W piątek- 20 marca- modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia tygodniki i miesięczniki katolickie. Jest do nabycia nasz nowy numer gazetki parafialnej "Wśród nas".

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Zamknął granice, wszystkie restauracje, bary i placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów i nabożeństw.

Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządzam, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci.

Z wiedzy medycznej wynika, że najbardziej narażone są osoby starsze, przewlekle chore, osłabione czy mające mniejszą odporność. Ludzie młodzi i w średnim wieku mogą być nosicielami wirusa i bezwiednie zarażać innych, w tym swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwo i dzieci. Dlatego wszyscy jesteśmy zagrożeni. Powinniśmy skorzystać z dyspensy i w najbliższe niedziele nie iść do kościoła. Przeżywajmy niedzielną Eucharystię w domu, z rodziną za pośrednictwem mediów. Łączmy się z całym Kościołem Diecezjalnym poprzez Modlitwę Różańcową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego.

Kościół jest ucieczką dla osób chorych, strapionych, udręczonych. Dlatego szczególnie w tym trudnym czasie księża są do dyspozycji wiernych. Są gotowi do rozmowy duszpasterskiej, udzielają sakramentów, zwłaszcza pokuty i namaszczenia chorych. Już mamy liczne świadectwa nawróceń po wielu latach, regulowania sytuacji małżeńskich i powrotu do Kościoła.

Kościoły pozostają otwarte dając możliwość osobistej modlitwy i adoracji. Proszę jednak zachować roztropność, by nie wchodzić do kościoła w którym znajduje się już duża liczba osób. Wiąże się to z ryzykiem przenoszenia wirusa.

Czas epidemii, jak każdy czas napięcia, kryzysu czy sytuacji granicznej, może być przez nas twórczo wykorzystany. Nie ulegajmy przygnębieniu, nie potęgujmy paniki. Korzystajmy tylko z wiarygodnych źródeł wiedzy, nie powielajmy fałszywych informacji. Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Uświadamiajmy innych i cierpliwie wyjaśniajmy osobom starszym zaistniałą sytuację. Telefonujmy do osób samotnych. Zadbajmy o to, by niczego im nie zabrakło. Zorganizujmy w domach czas dla dzieci i młodzieży. To dobra okazja, by sięgnąć po wartościową literaturę, film czy też pogłębić relację z domownikami poprzez głębsze rozmowy dotyczące spraw najważniejszych. Nie bagatelizujmy zagrożenia, ograniczmy kontakty towarzyskie. Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie epidemii potraktujmy jako szczególną formę przeżywania tegorocznego Wielkiego Postu.

Niech ten czas próby i doświadczenia umocni nas i stanie się okazją do pogłębienia wiary i praktykowania miłości, zwłaszcza w gronie najbliższych. Jeszcze raz proszę wszystkich o odpowiedzialność i pozostanie w domach.

W naszych modlitwach pamiętajmy o chorych, zmarłych oraz o wszystkich podejmujących codziennie wysiłek powstrzymania epidemii.

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, 14 marca 2020 roku
L. Dz. 389/2020

II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                                  08.03.2020 r.

 

Zachęcamy parafian do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograni-czenia a nawet zaniechania spożycia napojów alkoholowych.


Dziś Gorzkie Żale: o godz. 15.00 w kościele Św. Katarzyny,

o godz. 17.00 w kościele Przemienienia Pańskiego

W środę w obu kościołach po Mszy wieczornej Nowenna do MBNP.

W czwartek po mszy św. w kościele Przemienienia Pańskiego  po mszy świętej wieczornej kolejne spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji.

W piątek rozpamiętujemy Drogę Krzyżową w kościele Przemienienia Pańskiego :

Dzieci o godz. 16.00.  Dorośli  o godz. 17.00. oraz o godz. 20.00

W kościele św. Katarzyny Droga Krzyżowa o godz. 17.00.

 

Ponieważ  od Środy Popielcowej trwa okres spowiedzi wielkanocnej, w związku z tym przypominamy, aby chcący się wyspowiadać przychodzili przed Mszą, przynajmniej 20 minut wcześniej.

 

Obok chrzcielnicy w kościele Przemienienia Pańskiego stoi naczynie z wodą święconą. Warto wrócić do starego zwyczaju żegnania się wodą święconą przed wyjściem z domu i po powrocie do niego. Warto wrócić do staropolskiego zawołania: Z Bogiem, kiedy z domu wychodzimy.

Dziś modlitwą i ofiarą do puszek oraz postem wspieramy dzieci Afryki i misjonarzy pod hasłem „Euchary-stia i Misje” w ramach Papieskiego Dzieła AD GENTES.

 

Zbliża się VIII Piesza Diecezjalna Pielgrzymka do Łagiewnik.

Tegoroczny termin to 30 kwietnia do 3 maja. Zapisy w kancelarii parafialnej do 5 kwietnia.

Można zapisywać się także na stronie internetowej:  www.faustyna.bielsko.pl

Wpisowe 50 zł., dzieci do lat 10 gratis. Więcej szczegółów na plakacie.

 

Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości narodu pod hasłem  „Szczęśliwe Dzieci w Trzeźwych Rodzinach” odprawiona będzie na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu -Brzezince w sobotę 14 marca br. Rozpoczęcie o godz. 10.00 przy Bramie Śmierci w Brzezince. Zakończenie Mszą św. w kościele Św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

 

40 Pielgrzymka obrońców życia człowieka na Janą Górę odbędzie się 21 marca  br. Szczegóły na plakacie.

 

Dziś wśród katolickich czasopism znajdziemy „Gościa Niedzielnego”, „Źródło”, „Niedzielę”, „Arka”, „Cuda i łaski” oraz miesięczniki i tygodniki dla dzieci i młodzieży. Jest także nowy numer gazetki parafialnej „ Wśród Nas”.

I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                01.03.2020 r.

Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. To święty czas, w którym bardziej uświadamiamy sobie wielkość naszego grzechu, jak też i bezmiar Bożego Miłosierdzia. Za Chrystusowym przykładem trzeba nam czuwać, by nas nie skusił szatan i nie doprowadził do zerwania przymierza z Bogiem. Trzeba nam też pokutować i modlić się za siebie i tych z pośród nas, którzy ulegli szatańskiej pokusie, oddając się grzechom i nałogom zawłaszcza pijaństwu.

Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w naszym kościele Przem. Pańsk. została wyłożona Księga Trzeźwości. Znajduje się ona na ołtarzu Miłosierdzia Bożego, gdzie powinni wpisać się te osoby, które podjęły jakiekolwiek postanowienie w sprawach trzeźwości czy abstynencji. Wpisy mogą być jakkolwiek podpisane lub anonimowe. Wpis jest świadectwem postanowienia i pomocą to wytrwania w zobowiązaniu.

Tak dziś, jak i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu odprawiane jest nabożeństwo Gorzkich Żali
z kazaniem pasyjnym: - w kościele Św. Katarzyny o godz. 15.00,

- w kościele Przem. Pańsk. o godz. 17.00 a po nim Msza wieczorna.

 

W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

- w kościele Przem. Pańsk.: dla dzieci o godz. 16.00,dla dorosłych o godz. 17.00 i po niej Msza św.

dla młodzieży i dorosłych powracających późno z pracy o godz. 20.00,

-        w kościele Św. Katarzyny Droga Krzyżowa  o godz. 17.00 a po niej Msza św.

Zachęcamy Parafian do udziału w nabożeństwach wielkopostnych.

Na „Drodze Krzyżowej” dzieci otrzymują plakacik i obrazki, które można nakleić na otrzymaną planszę.


W pierwszy czwartek miesiąca – 5 marca - modlimy się za tych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na głos Bożego wezwania. Prosimy także Boga o dar nowych powołań do służby w Kościele, szczególnie podczas adoracji Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie, która prowadzona będzie po Mszy wieczornej przez grupy modlitewne do godz. 20.00. Zapraszamy wszystkich Parafian.

Spowiedź pierwszo piątkowa w najbliższy czwartek od godz. 16. Zapraszamy na nią kandydatów do bierzmowania. Zostają oni również na mszę świętą. W I piątek okazja do spowiedzi od godz. 15.30.

Po mszy świętej wieczornej w I piątek spotkanie formacyjne na plebanii dla członków Honorowej Straży Serca Pana Jezusa.

Do chorych pojedziemy w najbliższy piątek o godz. 8.00. Prosimy chorych zgłaszać w zakrystii.  

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci szkolnychprowadzone będą od V Niedzieli Wielkiego Postu  do środy tj. od 29 marca – do 1kwietnia.

Z programem zapoznamy się w odpowiednim czasie!

 

W przyszłą niedzielę –08 marca – przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Modlitwą i ofiarą do puszek wesprzemy misjonarzy i misjonarki w ramach Papieskiego Dzieło „Ad gentes”.

Przy wyjściu z kościoła obok „Źródła”, „Gościa Niedzielnego” i  ”Niedzieli”są dla dzieci „Promyk Jutrzenki” oraz „Jaś”  i Ola” oraz „Dominik”. W zakrystii do odebrania jest miesięcznik „Różaniec”. Jest nowy numer naszej gazetki parafialnej „Wśród nas”. 

VII  NIEDZIELA ZWYKŁA                   23.02.2020 r.


Dzisiejsza niedziela jest ostatnią przed zbliżającym się Wielkim Postem.

Po Mszy odprawianej o godz. 11.30 rozpoczniemy Czterdziestogodzinne Nabożeństwo.
Polega ono na adoracji Najśw. Sakramentu w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową. Zachęcamy parafian, aby adorację, w miarę możliwości, łączyli z sakramentem Pokuty.  Porządek tego nabożeństwa będzie następujący: zaraz po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu, a  na adorację pozostaną jej uczestnicy pod przewodnictwem Oazy Dorosłych.   Następnie przyjdą na godz.:
14.00 - młode małżeństwa (do lat 25) – z Oazą Rodzin;

15.00 – mężczyźni pod kierunkiem Akcji Katolickiej;
16.00 – kobiety po kierunkiem Róż do Krwi Chrystusowej;

17.00 - młodzież  pod kierunkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Poniedziałek –24II

-  6.30 - Msza św. i  adoracja,-  9.30 – Roże Różańcowe, - od 10.30 do 12.00  - Róże do Krwi Chrystusa,

- od 14.00 do 15. 00 Straż Honorowa NSPJ;- 15.00 – Grupa Modlitewna,

- 16.00 - Dzieci i młodzież szkolna z Cięciny,

- 17.00 - Msza św. i zakończenie.

W ciągu całego dnia na adorację przychodzą przede wszystkim mieszkańcy Cięciny.

Wtorek  -  25II

-  6.30 - Msza św. i  adoracja,-  9.30 - Roże Różańcowe,- od 10.30 do 12.00  - Róże do Krwi Chrystusa,

- od 14.00 do 15.00 Straż Honorowa NSPJ,- 15.00 – Grupa Modlitewna,

- 16.00 - Dzieci i młodzież szkolna z Węgierskiej Górki,

- 17.00 - Msza św. i zakończenie.

W ciągu całego dnia na adorację przychodzą przede wszystkim mieszkańcy Węg. Górki.


26 lutego przypada ŚRODA POPIELCOWA.

W tym dniu wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
Porządek Mszy św. z obrzędem posypania głów popiołem :

-  kościół Przem. Pańsk.:  6.30,  9.00,  16.00 - dzieci i młodzież,  18.00. -  kł. Św. Katarzyny: 7.00  i  17.00.

W środę po Mszy wieczornej w obu kościołach Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

 

Dziś rozpoczyna się dziś 53Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, pod hasłem„Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach".

W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiane będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

- w kościele Przem. Pańsk.: dla dzieci i młodzieży szkolnej o godz. 16.00, dzieci otrzymają obrazki.

dla dorosłych o godz. 17.00 a następnie Msza św.

dla młodzieży szkół średnich, młodzieży pracujących i dorosłych  o godz. 20.00,

- w kościele Ś. Katarzyny Droga Krzyżowa  o godz. 17.00 a po niej Msza św.
Zapraszamy również na Drogę Krzyżową w piątek na godz. 20-stą do kościoła Przem. Pańskiego młodzież studiującą i pracującą oraz wszystkich, którzy kończą prace w późniejszych godzinach.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu odprawiane będzie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyj-nym- w kościele Św. Katarzyny  o godz. 15.00- w kościele Przem. Pańsk.o godz. 17.00,  a po nim Msza.

 

W czasie Wielkiego Postu pragniemy podjąć inicjatywę krucjaty modlitewnej w intencji osób z naszej Parafii, które zerwały więź z Kościołem. Polegać ona będzie na tym, że każda osoba z wybiera sobie dzień w którym pragnie podjąć post, modlitwę i jałmużnę w tej intencji. Osoby chętne do włączenia się do modlitwy prosimy o wpisywanie się na listę w zakrystii.

 

Rodziny i osoby, które korzystają z programu pomocy żywnościowej Caritas odbiorą kolejną dostawę żywności 24 lutego ( poniedziałek) po mszy świętej wieczornej o godz. 17.30.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia tygodniki i miesięczniki katolickie przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych a przede wszystkim dla całych rodzin. Zachęcamy do nabywania ich i czytania.

Więcej artykułów…