NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO        19.04.2020 r.

Rozpoczyna się 76 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.

Liturgiczne obchody tygodnia:

- w czwartek – 23 kwietnia – uroczystość Św. Wojciecha biskupa i męczennika, głównego patrona Polski;
- w sobotę – 25 kwietnia – święto Św. Marka, ewangelisty.

- w przyszłą niedzielę – 26 kwietnia– przypada 3 niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Niedziela biblijna.

Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkań-ców diecezji oraz przebywających na jej terenie, a także możliwość pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego.

Od 16 kwietnia br., wszyscy obecni w kościele muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos.

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 roku w kościele, w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw, może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej kościoła

 

Od 20 kwietnia 2020 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać jednocześnie:
- w kościele Przemienienia Pańskiego 45 osób;

- w kościele Św. Katarzyny 14 osób;
- w kaplicy na cmentarzy komunalnym 5 osób;

- w kaplicy na cmentarzu parafialnym 2 osoby.

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem.

Zajmujemy oznaczone miejsca, aby zachować bezpieczną odległość.

Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną.

Te same zasady dotyczą nawiedzenia kościoła, adoracji, nabożeństw, pogrzebów i ślubów.


Można powrócić do sprawowania nabożeństw według harmonogramów parafialnych.

Pogrzeb nadal odprawiamy w uproszczonej wersji, czyli najpierw stacja na cmentarzu i pochówek, a później Msza Święta żałobna w kościele. Należy pamiętać, że na cmentarzu może być zgromadzonych maksymalnie 50 osób (oprócz celebransów i pracowników cmentarza oraz zakładu pogrzebowego).

 

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych i kandydatów do bierzmowania informujemy na tym etapie, że należy uwzględnić czas na bezpośrednie przygotowanie do tych sakramentów, a możliwe to będzie dopiero po powrocie dzieci i młodzieży do szkół oraz po  ustąpieniu obowiązujących ograniczeń.Najprawdopodobniej będzie to możliwe dopiero po wakacjach.

 

Nadal kontynuujemy wspólną modlitwę różańcową w parafii, codziennie o godz. 20.30 transmitowaną

na facebooku i YouTube, podobnie Mszę niedzielną o godz. 10.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Parafianom, którzy w tych tygodniach udzielili wsparcia finansowego parafii przekazując przez bank „ofiary na tacę” składamy serdeczne  - Bóg zapłać! Zachęcamy do kontynuowania takiej ofiarności.

 

Informacja do ogłoszeń:
W najbliższy wtorek 21 kwietnia 2020 r. o godz. 19.00 ks. prof. Andrzej Witko wygłosi katechezę „Św. Jan Paweł II – Papież Bożego Miłosierdzia”. Katechezę będzie można wysłuchać dzięki transmisji internetowej na kanale YouTube Bazylika Hałcnów. Także dzięki transmisji będzie można uczestniczyć w pierwszym tegorocznym Hałcnowskim Czuwaniu, które odbędzie się piątek 24 kwietnia, początek o godz. 17.30. Katecheza i Czuwanie odbywa się bez fizycznego udziału wiernych.

 

Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodniki katolickie: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, a dla dzieci „Mały Gość Niedzielny” i inne. Zachęcamy do czytania czasopism religijnych.
Spod chóru można sobie zabrać pamiątkowy Modlitewnik z czasu Nawiedzenia Obrazu Miłosierdzia B.