Msze święte w kościele Przemienienia Pańskiego

Msze św. w niedziele:

 • 18.00 (msza w sobotę wieczór),
 • 7.00
 • 8.30
 • 10.00
 • 11.30
 • 18.00

Msze św. w tygodniu: 6.30 i 18.00

Msze św. w święta obowiązkowe: 6.30, 9.00, 16.00 i 18.00

Sakrament Pokuty: przed każdą Mszą świętą

Ponadto w każdą środę po Mszy św wieczornej, nowenna do MBNP.

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE (KOLĘDA) A.D. 2022/23.

Wtorek, 27 XII godz. 9.00

 1. Od Andrzeja Dziedzica po Bukowinie do ul. Granicznej i od ławeczki do Łysieniów
 2. Od Wnętrzaków w stronę szkoły w Górnej Cięcinie a dalej pl. Biegunów i Stefków do             Podgórców
 3. Od przystanku PKP w Cięcinie w stronę Kościoła św. Katarzyny po obu stronach, ul. Św. Katarzyny poza szkołę do Dyrlagów i poza kościół
 4. Potok cz. II – ulice- Za Torem, 3 Maja, Klonowa, Dębowa, Sosnowa
 

Środa , 28 XII godz. 9.00

 1. Graniczna nad torem do ul. Prostej, Nad Stawem i Fabryczna do Dyrlagów
 2. Od Wolnych pl. Lipowskich dalej w stronę Potoka i do przystanku PKP
 3. Potok cz. III – ulice: Ogrodowa, Pogórze, Bukowa i Zacisze

  Czwartek, 29 XII godz. 9.00

  1. Od placu Pawlusów do Jana Dędysa w pl. Kowali
  2. Dworkowa i Graniczna pod torem i w stronę kościoła Przemienienia Pańskiego
  3. Od Paligów jedną stroną do Andrzeja Dziedzica za Pasternikiem
  4. Od Salamonów koło drogi do  Ficoniów
   

  Piątek, 30 XII godz. 9.00

  1. Od Franciszka Waligóry w dół do Ryszarda Olejniczaka
  2. Od Butorów w dół jedną stroną do ul. Lipowej i ul. Lipowa
  3. Zarębek od kościoła
  4. Kamienna

   Poniedziałek, 2 I godz. 9.00

   Zielona- Zawodzie od Dziedziców do placu, a dalej do Kupczaków pod grapą

   Poniedziałek, 2 I godz. 15.00

   Os. Wyzwolenia bloki 1,2,3,4,5

   Wtorek, 3 I godz. 9.00

   Od Miziów pl. Skrzypków, Stopków i dalej w dół do Brodków

   Wtorek, 3 I godz. 15.00       

   1. Osiedle XX lecia blok 10-11, kl. I i II
   2. Osiedle  XX lecia blok 8-9, kl. IV i V

    Środa, 4 I godz. 9.00

    Potok cz. I – ulice- Bystry Potok, Topolowa, Jodłowa, Jesionowa i Zacisze 23

    Środa, 4 I godz. 15.00

    1. Osiedle XX lecia blok 4 i 5
    2. Osiedle Wyzwolenia bloki 6,680,681,9,10

     Sobota, 7 I godz. 9.00

     1. Wyzwolenia od Niewiadomskich do ul. Kościuszki i Kwatery, ul. Przemysłowa
     2. Pl. Kociołków i pl. Dziedziców
     3. Od Wiesława Juraszka za szkołą w Górnej Cięcinie do góry na Ficońkę i plac Fabisiów

      Poniedziałek , 9 I godz. 9.00

      Wzgórze, Kolonia

      Poniedziałek , 9 I godz. 15.00

      Osiedle XX lecia blok 10-11, kl. V i VI

      Wtorek, 10 I godz. 9.00

      Kapitana  Semika, Kaprala  Tomaszka, Obrońców Węgierskiej Górki do Pielichowskich

      Wtorek, 10 I godz. 15.00

      Osiedle  XX lecia blok 7 kl. I  i II

      Środa, 11 I godz. 15.00

      Osiedle XX lecia blok 1 i 2

      Czwartek, 12 I godz. 9.00

      Fabryczna od Wyzwolenia do Kujszczyków

       Czwartek, 12 I godz. 15.00

      Osiedle  XX lecia blok 7 kl. III i blok 8-9 kl. I i II oraz III

      Piątek, 13 I godz. 9.00

      Jana Pawła II od Jana Tłałki i cały  Podczerwieniec

      Piątek, 13 I godz. 15.00

      1. Osiedle XX Lecia blok 10-11, kl. III i IV
      2. Osiedle XX lecia blok 3 i blok 6, kl. III
       

      Sobota , 14 I godz. 9.00

      1. Wiśniowa i Zacisze
      2. Juraszki

       Poniedziałek, 16 I godz. 9.00

       Od strażnicy poza cmentarz do mostu na Sole

       Wtorek, 17 I godz. 9.00

       Wyzwolenia od Suchanków i ul. Obrońców Węgierskiej Górki do Marszałków, Kaniów i Wojtyłów

       Środa, 18 I godz. 9.00

       1. Grobla, Stawowa
       1. Węgierska Górka, ul. 3 Maja

        Czwartek, 19 I godz. 9.00

        1. Zielona od Ciśca do ul. Obrońców Węgierskiej Górki i Plażowa
        2. Kopernika od numeru 2, Partyzantów i Wyzwolenia między nimi

         Piątek , 20 I godz. 9.00

         1. Kościuszki od Caputów, Nad Sołą, Wyspiańskiego, Kolejowa oraz Zielona do mostu na Sole
         2. Os. Leśniczówka
         3. Zielona Górna od Przybędzy po obu stronach na dół a następnie ul. Masztowa i koniec Zielonej

          Sobota, 21 I godz. 9.00

          1. Zielona numery nieparzyste od Gruszków przy Cesarce do Madejów
          1. Od Jana Dyrlagi stolarza do Romana Jopka u Waligórów
          2. Od Marii Jeleśniańskiej do Jana Dyrlagi przy cmentarzu

           Niedziela, 22 I godz. 14.00

           Os. XX lecia blok 6, kl. I i II

           Poniedziałek, 23 I godz. 9.00

           1. Zielona od Egnerów numery parzyste do Fiedorów i ul. Parkowa
           2. Ul. Niepodległości Polski od torów w stronę Wieprza, dalej pod Kopiec i Solany
           3. Kościuszki od kościoła do ul. Słonecznej oraz ul. Polna i Słoneczna

            Środa, 25 I godz. 9.00

            Niepodległości Polski od torów w stronę Cięciny, Plac Szczuroni do mostu na Cięcince

            Czwartek, 26 I godz. 9.00

            Plac Stolarczyków i plac  Greniów

            Piątek , 27 I godz. 9.00

            Zielona Górą

            Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…