NIEDZIELA  -  ŚWIĘTO  CHRZTU  PAŃSKIEGO             12.01.2020 r.

Dziś święto Chrztu Pańskiego, które jest wspomnieniem chrztu Pana Jezusa w Jordanie i zapowie-dzią sakramentu chrztu chrześcijańskiego.

Od jutra rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego, który w swej pierwszej części trwa do wtorku przed środą popielcową, która przypada w tym roku 26 lutego. W tym czasie wspominamy misterium Chrystusa w całej rozciągłości i pełni.

 

Nowenna do M.B.N.P. w środę w kościele św. Katarzyny rano, a w kościele Przemienienia Pańskie-go wieczorem.

 

W tym tygodniu przypadają następujące obchody liturgiczne:

- we wtorek – 14 stycznia – obchodzimy Dzień Migranta i Uchodźcy;
- w piątek – 17 stycznia – wspomnienie Św. Antoniego, opata. W tym dniu Kościół Katolicki
w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu.
W tym dniu oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca. 
Od soboty – 18 stycznia – w całym Kościele rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

W przyszłą niedzielę – 19 stycznia – składka przeznaczona jest na cele charytatywne diecezji (jałmużna postna).


Przy wyjściu z kościoła są do nabycia tygodniki katolickie „GN”, „Niedziela” i „Źródło” oraz miesięczniki dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Dalszy porządek wizyty duszpasterskiej…

Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa 29.12.2019 r.


We wtorek - 31 grudnia – z racji zakończenie Starego Roku o godz. 17.00 odprawimy uroczyste Nieszpory z okolicznościowym kazaniem, ze śpiewem suplikacji „Przed oczy Twoje”, „Święty Boże” oraz hymnem dziękczynnym „Ciebie, Boga wysławiamy”.Proboszcz składa duszpasterskie sprawozdanie roczne. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za pobożne i publiczne odmówienie hymnu „Ciebie Boga, wysławiamy”.Po Nieszporach Msza święta o godz. 18.00.


Aby powitać Nowy Rok o północy 01 stycznia w kościele św. Katarzyny odprawiona będzie Msza święta.

W środę - 1 stycznia - Nowy Rok  2020. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Oktawa Narodzenia Pańskiego. Światowy Dzień Modlitw o pokój na świecie.

Z modlitwą i udziałem w Eucharystii wejdźmy w Nowy Rok !

 

W czwartek – 2 stycznia – przypada wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.


W tym tygodniu przypadają również pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

Spowiedź pierwszo-piątkowa w czwartek i piątek od godz. 16.00.
Zachęcamy do spowiedzi już w pierwsze dni tygodnia.

W czwartek po Mszy wieczornej adoracja prowadzona przez grupy modlitewne do godz. 21.00. Zapraszamy!
W I- szy piątek nabożeństwa do Najśw. Serca Pana Jezusa; a w  sobotę do Niepokalanego Serca Maryi.

Do chorych pojedziemy w pierwszy piątek od godz. 8.00 rano. Prosimy chorych zgłaszać!W przyszłą niedzielę – 5 stycznia – jak co roku, w kościele Przemienienia Pańskiego o godz. 16.30 odbędzie się nabożeństwo – Adoracja Pana Jezusa w Żłóbku. Polega ono na modlitwie do Dzieciątka mocno ubogaconej śpiewem kolęd, przede wszystkim uczestników, ale też chóru i scholii, kapeli góralskiej oraz kilku innych zespołów.  Wszelkie zespoły i grupy muzyczne są mile widziane! Już dziś zapraszamy!

Składka z tego dnia przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne..

BOŻE MARODZENIE - Święto Świętego Szczepana diakona i m. 26.12.2019 r.

 

Po dorocznym obchodzie misterium paschalnego, nic nie jest Kościołowi droższe, jak obchód Naro­dzenia Jezusa Chrystusa. Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest świętem z oktawą tzn., że jest obchodzone w liturgii przez osiem dni.

Dziś obchodzimy święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika.

 

Liturgiczne obchody tygodnia:
Jutro, w -  piątek- 27 grudnia– święto Świętego Jana, apostoła i ewangelisty, po Mszach tradycyjne poświęcenie wina;

-w sobotę - 28 grudnia – święto Świętych Młodzianków;

W niedzielę –29 grudnia – święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

Od jutra, piątku - 27 grudnia - rozpoczniemy odwiedziny duszpasterskie czyli kolędę.

Prosimy przygotować w mieszkaniu: krzyż, świecę, wodę święconą, kropidło a obok krzyża Pismo święte. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty z religii.W miarę możliwości w domu powinna być cała rodzina.  Bardzo prosimy, aby z danego rejonu przyjeżdżano po księdza a wieczorem odwieziono go na plebanię.

Rano kolęda zaczynać się będzie o godz. 9.00, a popołudniu o godz. 15.00. Mogą jednak być wyjątki, dlatego zachęcamy do sprawdzenia godziny rozpoczyna się wizyty duszpasterskiej. Księdzu towarzyszą: dwaj ministranci i P. Kościelny lub jego zastępca. Od ośmiu lat przy kościele Przemienienia Pańskiego kościel­nym jest p. Jan  Bąk z Węgierskiej Górki zaś w kościele Św. Katarzyny tę posługę pełni p. Jan Władysław Motyka. Datki przekazane kościelnemu są jego podstawowym wynagrodzeniem za posługę pełnioną codziennie w kościele, tak w niedziele i święta jak i w dni powszednie rano i wieczorem przez cały rok.

Przy okazji odwiedzin do każdej rodziny przekazana będzie pisemne podziękowanie  i pamiątka złożonych ofiar na remont poszycia dachowego na kościele Przemienienia Pańskiego, złożone przed 30 listopada do kopert.Niestety, nie uwzględniono przelewów bankowych z powodów technicznych i organizacyjnych.  Ofiarodawcy mogą dopisać sobie osobiście na podziękowaniu!


Porządek kolędy w najbliższe dni jest następujący:

Piątek, 27 XII godz. 9.00

 1. Od Juraszków za szkołą do góry na Ficońkę  i plac Fabisiów.
 2. Od Paligów jedną stroną do Andrzeja Dziedzica za Pasternikiem
 3. Od Wolnych pl. Lipowskich dalej w str. Potoka i do przystanku PKP

Sobota, 28 XII godz. 9.00

 1. Od Franciszka Waligóry w dół do Ryszarda Olejniczaka
 2. Zielona- Zawodzie od Dziedziców do placu, a dalej do Kupczaków pod grapą

Niedziela 29 XII godz. 14.00

Os. Wyzwolenia bloki 6,680,681,9,10

Poniedziałek, 30 XII godz. 9.00

 1. Wzgórza, Kolonia, Kopernika, Partyzantów i Wyzwolenia między nimi
 2. Od Wnętrzaków w stronę szkoły w Górnej Cięcinie a dalej pl. Biegunów i Stefków do Podgórców
 3. Grobla, Stawowa w Węgierskiej Górce

Czwartek, 2 I godz. 9.00

Kpt. Semika, Kapr. Tomaszka, Obrońców Węgierskiej Górki do Pielichowskich

Sobota, 4 I godz. 9.00

 1. Od Butorów w dół jedną stroną do ul. Lipowej i ul. Lipowa
 2. Graniczna nad torem do ul. Prostej, Nad Stawem i Fabryczna do Dyrlagów
 3. Od Andrzeja Dziedzica po Bukowinie do ul. Granicznej i od ławeczki do Łysieniów

Niedziela 5 I godz. 14.00

Os. XX- Lecia 1 i 2

IV  NIEDZIELA  ADWENTU                                        22 XII 2019 r.

 

Nasza parafia przez całodniową sakramentalną spowiedź w minioną sobotę przygotowała się na nadchodzą-ce Święta Bożego Narodzenia.

Spowiedź i komunia świąteczna chorych po domach odbędzie się dziś od godz. 14.00.

 

We wtorek  - 24 grudnia - przypada Wigilia Narodzenia Pańskiego.

Msze św. w obu kościołach odprawione są tylko rano. Nie będzie Mszy wieczornej.

Wieczorem wszyscy zasiądziemy do wigilijnego stołu. Będziemy łamać się opłatkiem, składać sobie nawzajem życzenia świąteczne, odmówimy przy stole modlitwę, odczytamy fragment Ewangelii – np. Łk. 2,1-10 i wspólnie będziemy śpiewać kolędy.

W Wigilię, co prawda, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale Kościół gorąco zachęca do zachowania czcigodnych tradycji. W Wigilię powstrzymajmy się również od jakichkolwiek poczęstunków alkoholowych. Przeżyjmy Wigilię i Święta w duchu wiary, pielęgnując zwyczaje religijne.

 

Po Wigilii Msza święta - Pasterka. UWAGA !
W kościele Św. Katarzyny o godz. 22.00.
To odejście od dotychczasowej tradycji ( Mszy Pasterskiej w obu kościołach o północy) podyktowane jest brakiem księży i ich potrzebą przy koncelebrze i rozdaniu komunii.
W kościele Przemienienia Pańskiego Msza Pasterska o północy.
Odprawiona będzie w intencji Parafian
i ofiarodawców. W oba święta porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę.

 

Międzynarodowy Skauting już kolejny rok roznosi po świecie Ogień Betlejemski, symbol Chrystusowej światłości, miłości i pokoju. Jak w poprzednie lata,  tak w tym roku Hufiec Harcerzy ZHP z Węgierskiej Górki, wniesie ten ogień do kościoła Przemienienia Pańskiego w poniedziałek o godz. 17.00, a do kościoła Św. Katarzyny – w wigilię rano o godz. 7.00, w obu przypadkach na początku Mszy świetej. Stąd można zabierać Ogień Betlejemski do domów. Warto więc przynieść lampiony czy latarenki.

 

Wszystkim, którzy udzielili przed świętami jakiejkolwiek pomocy najbardziej potrzebującym, w imieniu obdarowanych składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Szczególne podziękowania składamy Parafiankom i Parafianom z Akcji Katolickiej za wielki trud rozpro-wadzenia świec wigilijnych i jeszcze większe dzieło pomocy dzieciom i rodzinom przez świąteczne paczki.

Chór Parafialny ze śpiewem kolęd wystąpi w Boże Narodzenie na Mszy o godz. 10.00 i w święto Św. Szczepana o godz. 8.30.

Jak co roku, składka zebrana na Pasterce przeznaczona jest na Diecezjalny Fundusz Obrony Życia Poczęte-go, który pomaga najbardziej potrzebującym matkom i rodzinom w diecezji.

 

- W pierwsze święto składka na bieżące potrzeby parafii.

- W drugie święto składka przeznaczona jest na KUL i Uniwersytet JPII w Krakowie.

 

Następne ogłoszenia w II- dzień świąt. Zapowiemy wtedy porządek wizyty duszpasterskiej czyli kolędy.

 

Wśród czasopism jest dziś podwójny, świąteczny numer „Gość Niedzielny” w cenie 10 zł z dodatkiem modlitw wigilijnych, podobnie w cenie 10 zł.  tygodnik „Niedziela” z kolędami Golec Uorkiestry na płycie CD, „Źródło”, są również pozostałe tygodniki i miesięczniki dla rodzin, młodzieży i dzieci.

III  NIEDZIELA  ADWENTU                   15 XII  2019 r.

W tym roku wyjątkowo nie mamy Rekolekcji Adwentowych, ponieważ w połowie października przeżyliśmy rekolekcje, przygotowujące do Wizytacji Kanonicznej, dlatego tym intensywniej powinniśmy przeżyć  przynajmniej ten ostatni pełny tydzień Adwentu, chociażby przez udział w Mszy roratnej.


Całodniowa spowiedź adwentowa w naszej parafii - odbędzie się w sobotę – 21 grudnia:

od godz. 8.00 do 10.00; od 10.30 do 12.00 i  od 14.30 do 16.00  oraz od 16.30 do 18.00;
Prosimy Parafian, aby ze spowiedzi skorzystali w najbliższą sobotę. W następne dni nasi księża będą spowiadać w sąsiednich parafiach.


U chorych byliśmy na pierwszy piątek  miesiąca, wielu z nich potraktowało przyjęcie tych sakramentów jako przygotowanie do świąt. Gdyby jednak byli obłożnie chorzy, którzy pragną skorzystać ze spowiedzi i komunii przed świętami, to chętnie ich odwiedzimy z tą posługą, w niedzielę od godz. 14.00. Prosimy do soboty – 21 grudnia - zgłosić ich na karteczkach w zakrystii.


Od wtorku  -17 grudnia - rozpoczynamy II część Adwentu a z nią Nowennę do Dzieciątka Jezus.


W tym tygodniu - w środę, piątek i sobotę - przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin
i zachowanie w nich zwyczajów religijnych.

W najbliższy piątek– 20 grudnia - III miesiąca - po Mszy wieczornej modlimy się wobec Najśw. Sakramentu odma­wiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Najbliższy chrzest dzieci odbędzie się w drugie święto – czyli Św. Szczepana na Mszy o godz. 11.30. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w sobotę po Mszy wieczornej a ta odprawiana jest o godz. 17.00.

 

Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej współdziałając z Caritas Diecezjalną rozprowadza świece na stół wigilijny i organizuje w tych dniach paczki dla najbardziej potrzebujących.

 

W poniedziałek po Mszy roratniejprzy kościele Przemienienia Pańskiego Policjant z Komisariatu w Węgierskiej Górce we współpracy z Caritas Diecezjalną będzie rozdawał odblaski dla większego bezpieczeństwa na drodze czy ulicy.

 

Przy wyjściu z kościoła można dziś nabyć obok tych, co zawsze czasopism: „Gościa Niedzielnego" , „Niedziela „„Źródło”oraz dla dzieci, „Ola i Jaś” i „Dominik” z płytą. A także „Arka” oraz „Cuda i Łaski”

Na stoliku Znajduje się Zeszłotygodniowy numer „Niedzieli” oraz „ChiT”, periodyk „Chrystus i Ty” ,poświęcony Eucharystii, można zabrać gratis.

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 08.12.2019 r.

II NIEDZIELA ADWENTU

Nasze adwentowe oczekiwanie ma być nieustannym przygotowaniem dróg i ścieżek naszego życia. Dlatego słyszymy dziś w liturgii wezwanie: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego.

Zapraszamy parafian do udziału w Roratach, które odbywają się w dni powszednie:

-    w kościele Św. Katarzyny o godz. 7.00

-    w kościele Przemienienia Pańskiego o godz. 17.00

 

W kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada:
- w  piątek – 13 grudnia – wspomnienie Św. Łucji, dziewicy i męczennicy;
- w sobotę – 14 grudnia  – wspomnienie Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła;

Zapraszamy na kolejną Mszę świętą połączoną z modlitwą o uzdrowienie w czwartek, 12 grudnia br. na godzinę 19.00. Jest to wieczór ewangelizacji i uwielbienia Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

Jak w poprzednich latach, tak i w obecnym Caritas Polska rozprowadza świece na stół wigilijny.

Parafianie z Akcji Katolickiej rozprowadzają te świece przy wyjściu z kościoła, można je nabyć w cenie: 6 zł. Caritas bierze z tego 3.80 zł. Dochód przeznaczony jest na pomoc rodzinom wielodzietnym, potrzebującym w naszej parafii, a niektóre z tych rodzin znajdują się w trudnej sytuacji. Nie pozostańmy obojętni na ich położenie.

Dziś modlitwą i ofiarą materialną składaną do puszek wspieramy Kościół na Wschodzie.

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej – Cięcina.eu wraz z parafią serdecznie zaprasza na VI Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniu 15 grudnia 2019r. przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie.

W tym roku całkowity dochód z Jarmarku zostanie przekazany przez nasze Stowarzyszenie na wsparcie Nikosia Piątek z Kocierza, który walczy z bardzo ciężką chorobą: encefalopatią oraz lekooporną padaczką.

Podczas Jarmarku będzie można zakupić piękne dekoracje świąteczne oraz smakołyki bożonarodzeniowe, a także obejrzeć występy dzieci i młodzieży z naszej gminy podczas przeglądu grup kolędniczych czy żywej szopki.  Natomiast o godz. 16.00 zapraszamy do kościoła Św. Katarzyny na koncert zespołu PROBOSZCZOWIE.

 

Przy wyjściu z kościoła można nabyć czasopisma: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Źródło”, „Ola i Jaś”,
a także „Arka” oraz „Cuda i Łaski”.

I  NIEDZIELA ADWENTU                                      01.12.2019 r.

 

Rozpoczynamy dziś Adwent, czas radosnego i pobożnego przygotowania na Przyjście Chrystusa, przez modlitwę, refleksję religijną i pogłębione życie sakramentalne. Przez cztery tygodnie Adwentu prowadzić nas będzie Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta obecna w liturgii Mszy Roratnej. Przyjmijmy przekazane przez Nią orędzie, w którym jawi się nam jako Matka Zawierzenia Bogu i wzywa nas do pokuty
i nawrócenia, do modlitwy różańcowej i oddania się Jej Niepokalanemu Sercu.

Więcej modlitwy to przede wszystkim adwentowy udział w Roratach. Odprawiane one będą w dni powszednie: - w kościele św. Katarzyny o godz. 7.00 rano a w kościele Przemienienia  Pańskiego o godz. 17.00. Porządek ten podyktowany jest troską o udział w Roratach dzieci szkolnych. Dzieci z Cięciny Dl. mogą przychodzić na Roraty do kościoła św. Katarzyny rano na godz. 7.00 czyli przed zajęciami szkolnymi. Dzieci z Węgierskiej Górki i z Cięciny Górnej będą zapewne przychodzić na Roraty wieczorem na godz. 17.00 do kościoła Przemienienia Pańskiego. Uczęszczające dzieci podobnie jak w poprzednich latach będą uważnie słuchać Słowa Bożego i otrzymają stosowne plansze oraz codziennie obrazki. Do udziału w Roratach zachęcamy dzieci, młodzież i starszych.

W najbliższych dniach czcimy następujących świętych:

- we  wtorek – 3 grudnia – wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera;

- w środę - 4 grudnia – uczcimy św. Barbarę, Patronkę Górników; o godz. 10.00 w kościele  Św. Katarzyny odprawiona będzie Msza św. w intencji wszystkich górników z naszej parafii ( zatrudnionych
i emerytów). Będziemy się modlić o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy oraz za ich rodziny.

- w piątek – 6 grudnia – wspomnienie Św. Mikołaja,  patrona kościoła katedralnego;

- w sobotę – 7 grudnia - Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościóła;

- w przyszłą niedzielę – 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczecia N.M.P. Po Msz św. o godz. 11.30 w kościele Przem. P. zostaną poświęcone i rozdane dzieciom przygotowującym się do I Komunii medaliki.

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych, które zechcą uczestniczyć w spotkaniach Oazy Dzieci Bożych, na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w sobotę o godz. 14.00 w salce na nowej plebanii.

Za tydzień – 8 grudnia -w związku z piękną tradycją, jaka się wiąże ze wspomnieniem Świętego Mikołaja nasza Parafia oraz Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej – Cięcina.eu  zapraszają rodziców z dziećmi na spotkanie ze Świętym Mikołajem, które odbędzie się na terenie zagrody plebańskiej obok kościoła Świętej Katarzyny.  Rozpoczęcie spotkania o godz. 14.00 przy strażnicy OSP. Wcześniej, od godz. 9.00 – do godz. 12.00, rodzice mogą przynosić paczki dla swoich dzieci. Paczki będą przyjmowane na terenie zagrody plebańskiej.

W tym tygodniu przypada: pierwszy czwartek i pierwszy piątek  miesiąca.

W I czwartek miesiąca modlimy się za pracujących na niwie pańskiej i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a  po Mszy wieczornej odbędzie się Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz.20.00.

W I czwartek zapraszamy uczniów klas VIII- kandydatów do bierzmowania na spowiedź od godz. 16-stą a po-tem na  mszę św. Obecność obowiązkowa.

W pierwszy piątek oddajemy cześć Najśw. Sercu Pana Jezusa. Do chorych wyjedziemy o godz. 8.00 rano. Prosimy chorych zgłaszać najlepiej na kartkach w zakrystii.

Po mszy świętej w salce spotkanie dla Honorowych Członków Straży Serca Pana Jezusa.

KSM i Stowarzyszenie Cięcina eu. zapraszają w piątek – 6 grudnia – do sali na starej plebani po Mszy wieczor-nej na spotkanie z P. Stanisławem Janickim, znanym redaktorem z telewizyjnego programu „W starym kinie”.

W przyszłą niedzielę – II Adwentu8 grudnia – w całej Polsce organizowany będzie Dzień Modlitwy za Kościół Katolicki na Wschodzie oraz obędzie się zbiórka do puszek jako pomoc dla tego Kościoła.

Jak w poprzednich latach, tak i w obecnym Caritas Polska rozprowadza świece na stół wigilijny. U nas, parafianie z Akcji Katolickiej, będą te świece rozprowadzać od przyszłej niedzieli, przy wyjściu z kościoła. Caritas Diecezjalna odbiera za świecę 3.75 zł. reszta pozostaje w naszej parafii. Ten dochód przeznaczony będzie na pomoc przez paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących w naszej parafii.

Sprawy renowacji poszycia dachowego na kościele Przem. Pańsk.

W listopadzie 2017  r. do kopert zebrano = 31.510 zł, a na konto wpłynęło =14.420 zł Razem= 45.930 zł. Tymczasem, jak widać, Firma dekarska kończy podjęte zobowiązania. Przystąpimy do ostatecznych rozliczeń robocizny i zakupionych materiałów. Tym samym kończymy zbieranie na ten cel pieniężnych ofiar. Parafianom za dotychczasową ofiarność  składamy serdeczne – Bóg zapłać! Mamy głęboką nadzieję, że tym razem wykona-ne poszycie dachowe zabezpiecza kościół przynajmniej na kilka pokoleń a w tym jest zasługa Waszej ofiarności. Bóg zapłać!

Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodniki i miesięczniki katolickie. M.G.N. zawiera lampion na Rora-ty. Do środy potrwają zapisy na miesięcznik „Różaniec”.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 24.11.2019 r.

Z racji dzisiejszej uroczystości Jezusa Chrystusa- Króla Wszechświata w  naszych kościołach po Mszy południowej będzie wystawienie Najświętszego  Sakramentu i dokonamy akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi. Dziś można zyskać odpust zupełny odmawiając pobożnie ten akt
i spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. Jest to główne święto Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i katolickich mężczyzn.
Przed nami ostatnie dni listopadowych wypominków połączonych z modlitwą różańcową.
W środę Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek po mszy świętej spotkanie Grupy Szkoły Nowej Ewangelizacji Cyryla i Metodego.
Jutro – 25 listopada – świętować będziemy uroczystość Św. Katarzyny , Patronki naszej Parafii, odpustem parafialnym w kościele pod Jej wezwaniem. Msze św. odprawione będą o godz.:

7, 9 i 11.00 oraz suma odpustowa o godz.17.00.
Sumę odprawi Ks. Kan. Kazimierz Buba, były proboszcz z Juszczyny, obchodzący w tym roku Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Zapraszamy do udziału w Sumie wszystkich Parafian. Chcemy razem podziękować Bogu, Świętej Patronce oraz wszystkim ludziom za dzieło renowacji zabytkowej świątyni, które przekazujemy następnym pokoleniom.


Liturgiczne obchody tygodnia:
- w sobotę – 30 – listopada – przypada święto Św. Andrzeja, apostoła;
W przyszłą niedzielę – 1 grudnia – rozpoczyna się okres adwentu i nowy rok liturgiczny.


Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Cięcina.eu informuje:

Od 29 listopada do 6 grudnia w obu kościołach oraz sklepach na terenie naszej parafii będzie zorganizowana zbiórka produktów, które trafią do paczek przeznaczonych dla potrzebujących dzieci z Cięciny i Węgierskiej Górki. Paczki te będą przekazane przez Świętego Mikołaja, który przybędzie do Zagrody przy kościele Świętej Katarzyny w Cięcinie w niedzielę 8 grudnia.

Osoby, które chcą wesprzeć naszą inicjatywę, prosimy o przekazanie zabawek, słodyczy oraz produktów  spożywczych do specjalnie przygotowanych koszy w kościołach i sklepach.


Zachęcamy do nabywania i czytania tygodników katolickich. Dziś „Gość Niedzielny” jest z kalendarzem. Jest do kupienia nowy numer naszej gazetki parafialnej „Wśród Nas”. Do przyszłej niedzieli przyjmowana będzie prenumerata na miesięcznik  „Różaniec”.

Cena prenumeraty rocznej wynosi 70 zł.

XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA       17.11.2019 r.

W poniedziałek, za tydzień  – 25 listopada – świętować będziemy uroczystość Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Patronki naszej Parafii, odpustem parafialnym w kościele pod Jej wezwaniem. Msze św. odprawione będą o godz.: 7, 9 i 11.00 oraz suma odpustowa o godz. 17.00.
Sumę odprawi Ks. Kan. Kazimierz Buba, były proboszcz z Juszczyny obchodzący w tym roku Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Zapraszamy do udziału w Sumie wszystkich Parafian. Chcemy razem podziękować Bogu, Świętej Patronce oraz wszystkim ludziom za dzieło renowacji zabytkowej świątyni, które przekazujemy następnym pokoleniom.

Liturgiczne obchody tygodnia:

- w poniedziałek  - 18 listopada – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy  i męczennicy;
W tym dniu modlimy się w intencji Ks. Biskupa Romana Pindla z okazji przypadających imienin.

- w środę– 20 listopada -  wspomnienie  Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera;

-w czwartek -  21 listopada - Ofiarowania NMP.
Jest to dzień imienin Ks. Biskupa Janusza Zimniaka. Pamiętamy o modlitwie w intencji Ks. Biskupa.
- w piątek – 22 listopada – wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Patronki muzyki
i śpiewu kościelnego. Modlimy się za Panów Organistów i cały Chór Parafialny oraz za Schole.


W środę w obu kościołach Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Składka w dzisiejszej niedzielę przeznaczona jest na Dom Duszpasterski w Andrychowie.

Tydzień temu obchodziliśmy XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Sudan Południowy – Przemilczane Cierpienie”. Dziś mamy sposobność wesprzeć tamtych chrześcijan ofiarą składaną do puszek.

W gablocie ogłoszeń znajduje się plakat informujący o badaniach USG dopplerowskich jakie odbędą się w Praktyce Grupowej „Scapula” na ul. Wyzwolenia wWęgierskiej Górce dnia 19 listopada  - w najbliższy wtorek - od godz. 8.00. Organizatorzy proszą o zainteresowanie i wcześ-niejszą rejestrację.


Przy wyjściu z kościoła można nabyć czasopisma katolickie:"Gość Niedzielny", "Niedziela", "Źródło", ”Cuda i Łaski”, „Arka” . Dla dzieci "Mały Gość Niedzielny" „Dominik”  oraz „Ola i Jaś”.
W zakrystii trwają do końca listopada zapisy na prenumeratę miesięcznika „Różaniec”, która wynosi 70 zł.

Więcej artykułów…