NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU                   24.03.2019 r.

 

Jutro Uroczystość Zwiastowania  Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia.

Na godz. 17.00 do kościoła Przemienienia Pańskiego zapraszamy wszystkich pragnących odnowić swoją przynależność albo też dołączyć do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego.

W ostatniej gazetce parafialnej znajdziemy instrukcję duchowej adopcji. Będzie też taka instrukcja wyłożona w poniedziałek przed Mszą św.

Jutro też ofiara zebrana do puszek jest przeznaczona na Dom Matki i Dziecka.

 

W ty dniu przypada 27-a rocznica erygowania naszej diecezji. Modlimy się na nasz Kościół partykularny.

 

W piątek po drodze krzyżowej o godz. 17.00 i po Mszy św. zapraszamy mężczyzn na drugie spotkanie

w celu utworzenia w naszej parafii ruchu Mężczyźni św. Józefa, czyli katoliccy mężczyźni oddani Jezusowi na wzór św. Józefa.

 

Dziś Gorzkie Żale w kościele św. Katarzyny o godz. 15.00

a w kościele Przemienienia Pańskiego o godz. 17.00

W środę Nowenna do MBNP w obu kościołach po Mszy wieczornej.

 

W piątek rozpamiętujemy Drogę Krzyżową w kościele Przemienienia Pańskiego:

Dzieci o godz. 16.00, dorośli  o godz. 17.00.

Młodzież i starszych po pracy zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek na godz. 20.00.

W kościele św. Katarzyny Droga Krzyżowa o godz. 17.00.

 

W związku z jałmużną wielkopostną od przyszłej niedzieli przy wyjściu z kościoła parafianie
z Akcji Katolickiej będą rozprowadzali w ramach działalności Caritas Polska baranki wielkanocne. Minimalna ofiara to 6 zł; Caritas pobiera 4.00 zł., reszta przeznaczona będzie na cele charytatywne w naszej parafii.

 

Spotkanie modlitewne Szkoły Nowej Ewangelizacji odbywa się w drugi i czwarty czwartek miesiąca, zapraszamy w najbliższy czwartek po Mszy Świętej wieczornej.

 

Rodziny i osoby, które korzystają z programu pomocy żywnościowej rozprowadzanej przez Caritas Diecezjalną, proszone są o odebranie kolejnej dostawy, która wydawana będzie jutro – w poniedziałek – 25 marca po Mszy wieczornej czyli o 17.30, w tym samym co zwykle miejscu!

 

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia tygodniki i miesięczniki katolickie.

 

 

 

 

 

Cztery Formy Pogrzebu w Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie

Zakład Pogrzebowy p. Franciszka Kozubka w porozumieniu z ks. proboszczem oddał do użytku w Domu Pogrzebowym w Cięcinie przy ul. Targowej, obok  cmentarza parafialnego, IZBĘ POŻEGNAŃ, która pełnić będzie rolę domu przedpogrzebowego.

Dzięki temu można będzie uniknąć niespotykanego w obrzędach liturgicznych wyprowadzanie ciała zmarłego i konduktu żałobnego z cmentarza. Izba pożegnań pomieści trumnę i kilkanaście osób najbliższej rodziny, które zechciałby poprzedzić pogrzeb modlitwą. Położona jest w równej odległości między oboma kościołami. Jest możliwość zastosowania ruchomej chłodni. Korzystanie z niej jest bezpłatne!


W tych okolicznościach, idąc za dekretami Kongregacji Kultu Bożego, w parafii naszej pogrzeby mogą być celebrowane w czterech różnych formach, a mianowicie:

  1. Wyprowadzenie z domu zmarłego do kościoła i z kościoła  na cmentarz;
  2. Wyprowadzenie z domu przedpogrzebowego – Izby Pożegnań do kościoła i z kościoła na cmentarz;
  3. Wprowadzenie przewiezionej trumny ze zmarłym do kościoła i po Mszy św. z kościoła  na cmentarz;
  4. Odprawienie Mszy św. w kaplicy cmentarnej przy trumnie zmarłego i odprowadzenie
    do grobu.

Trzeba przypomnieć i podkreślić, że kaplice cmentarne urządzono i przystosowano do sprawowania w nich Mszy świętej. We Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym  celebrowanie są w nich uroczyste Msze święte za Wszystkich Zmarłych.    Kaplice więc nie powinny pełnić roli dawnej kostnicy czy przechowalni zwłok naszych zmarłych.

Ks. Prob. Stanisław Bogacz