NIEDZIELA  PALMOWA                                     05.04.2020 r.

 

Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, tym samym w liturgii rozpoczynamy  obchód Wielkiego Tygodnia.

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się on Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma swoje apogeum w Wigilii Paschalnej
i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

 

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Wszyscy powstrzymują się od pokarmów mięsnych, a kto ukończył 18-ty, a nie zaczął 60 rok życia spożywa 3 posiłki dziennie w tym tylko jeden do syta. 
Kościół  zachęca do  zachowania  wstrzemięźliwości  od pokarmów mięsnych również w  Wielką Sobotę przynajmniej do Liturgii Wigilii Paschalnej.

 

Z racji obowiązujących restrykcji związanych z istniejącym stanem epidemii liturgia Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum celebrowana będzie bez udziału ludu. W kościele Przemienienia Pańskiego o godz. 18.00 a w kościele Św. Katarzyny w Triduum o godz. 17.00.

Decyzją Księdza Biskupa nie urządza się Ciemnicy ani Grobu Pańskiego, nie będzie zbiorowej Adoracji Krzyża św,; nie będzie świecenia pokarmów w kościołach ani w rejonach, nie będzie procesji rezurekcyjnej.

Nadal obwiązuje dyspensa od udziału we Mszy niedzielnej, ale powinniśmy korzystać z transmisji Mszy św. w telewizji czy w radio. Z naszego kościoła Przemienienia Pańskiego codziennie o godz. 20.30 transmitowane jest nabożeństwo różańcowe, a w niedzielę o godz. 10.00 Msza św. Transmitowane będzie także Triduum Paschalne o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnego z całą parafią przeżywania,  tą drogą, Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych.

Nie będzie procesji rezurekcyjnych a porządek Mszy świętych w oba święta , jak w każdą niedzielę.

Nie ma zbyt dużo okazji do sakramentalnej spowiedzi, natomiast Ks. Biskup zaproponował inną drogę pojednania z Bogiem, mianowicie poprzez akt żalu doskonałego, który budzimy w sobie z czystej miłości do Boga,miłowanego nade wszystko, postanawiając poprawę i wyznanie swoich grzechów przy najbliżej możliwej okazji.

Taki żal doskonały odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne ( por. KKK 1452).

Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.

 

Każdy z tych dni stanowi w życiu chrześcijan szczególne święto i przejawem wielkiego ich niezrozumienia byłaby nasza, choćby duchowa  nieobecność, w Wielki Czwartek czy w pozostałe dni tego Świętego Czasu.

Korzystajmy z transmisji! W rodzinach możemy odmawiać Różaniec, odprawić Drogę Krzyżową czy Gorzkie Żale z książeczek; w Wielki Piątek adorować Krzyż zdjętego ze ściany choćby przez ucałowanie.

Przez wspólną modlitwę nad potrawami przy śniadaniu wielkanocnym możemy zaprosić Chrystusa -

Zmartwychwstałego Pana do swojej rodziny i życia codziennego.

Stosowne modlitwy znajdziemy na stronie internetowej naszej parafii. www.parafiaciecina.pl


Parafianie wyszli z inicjatywą wsparcia swojej parafii przez przekaz „na tacę”. Serdeczne – Bóg zapłać

za każdą ofiarę. Chętnym ofiarodawcom podajemy nr konta w banku Węgierska Górka:

48 8131 0005 0002 6925 2000 0010 z dopiskiem „na tacę”.

 

Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodnik „Niedziela”i dodatki pomagające przeżyć lepiej Wielki Tydzień.

 

 

V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                           29.03.2020 r.

 

Krocząc drogami wielkopostnej pokuty jesteśmy wezwani do pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem.Jezus Chrystus zaprasza nas dziś, by to czynić, przypominając o tym, że Ojciec niebieski wciąż obdarza ludzi darem nowego życia (świadectwem tego jest fakt wskrzeszenia Łazarza). Pozwólmy swoje grzechy zanurzyć w miłosierdziu Bożym, aby doświadczyć bogactwa nowego życia.

Z powodu stanu epidemii nie odbywamy rekolekcji parafialnych, ale gorąco zachęcamy Parafian, aby korzystali z rekolekcji prowadzonych w mediach katolickich.

Nadal korzystamy z dyspensy od Mszy niedzielnej, uczestnicząc w niej poprzez TV czy radio!
Na facebooku, zakładka Wśród nas, w każdą niedzielę transmitowana jest Msza św. z naszego kościoła Przemienienia Pańskiego o godz. 10.00. Zachęcamy do tej wspólnoty parafialnej Eucharystii.

W piątek o godz. 20.00 jest również transmitowane nabożeństwo „Drogi Krzyżowej” i codziennie 0 20.30 modlitwa różańcowa.


Nie będzie spowiedzi parafialnych.

Natomiast Ks. Biskup zaproponował inną drogę pojednania z Bogiem, mianowicie poprzez akt żalu doskonałego, który budzimy w sobie z czystej miłości do Boga miłowanego nade wszystko, postanawiając poprawę i wyznanie swoich grzechów przy najbliżej możliwej okazji.

Taki żal doskonały odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne ( por. KKK 1452).

Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.

W pierwszy czwartek i pierwszy piątek nie będzie tradycyjnej spowiedzi i nabożeństw. Dzieci, dorośli i młodzież skorzystają z omówionej powyżej formy żalu doskonałego i Komunii Duchowej.

 

Chorych można odwiedzać tylko w niebezpieczeństwie śmierci przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności.

 

Za tydzień Niedziela Palmowa zapoczątkuje Wielki Tydzień.

– W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.

 

Chrzest dzieci może odbyć się tylko indywidualnie poza Mszą św., dlatego prosimy rodziców zgłoszonych już chrztów o kontakt z księdzem w kancelarii parafialnej.

Pouczenia czyli katechezy dla rodziców i chrzestnych w grupach nie będzie!


Zachęcamy do zapoznania się szczegółowego z rozporządzeniami Księdza Biskupa Romana Pindla zamieszczonymi na stronie ww.parafiaciecina.pl oraz facebooku zakładka Wśród nas.

 

W związku ze zmianą czasu na letni, Msze święte w kościele Przem. Pańskiego w dni powszednie tak jak

w niedzielę, odprawiane będą o godz. 18.00. W kościele Św. Katarzyny bez zmian.

 

Parafianie wyszli z inicjatywą wsparcia swojej parafii przez przekaz „na tacę”. Serdeczne – Bóg zapłać!

Chętnym ofiarodawcom podajemy nr konta w banku Węgierska Górka:

48 8131 0005 0002 6925 2000 0010 z dopiskiem „na tacę”.

 

Przy wyjściu z kościoła,z czasopism katolickich jest tylko tygodnik „Niedziela” i specjalny dodatek na Wielki Tydzień.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w wersji elektronicznej!
W zakrystii miesięcznik „Różaniec”.

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE NA CZAS EPIDEMII
– 26 MARCA 2020 –
Ważne!

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamynastępujące zasady dusz-pasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozu-mienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej

– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału
w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania.

Wszyscy jesteśmy zagrożeni gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.

We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.

Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.

– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

Nawiedzenie Kościoła

– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarzą-dzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta

– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii unie-możliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu dosko-nałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy naj-bliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszy-stko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452).

W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.

– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy.

Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

Namaszczenie Chorych

– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

Wielki Tydzień

– W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.

– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.

– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.

– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                          22.03.2020 r.

Ewangeliczna scena uzdrowienia niewidomego od urodzenia przypomina nam, że widzieć to bardziej

sprawa serca niż oczu. Umiejętność właściwego widzenia ma sporo wspólnego z poznaniem; jest sztuką,

której sami nie potrafimy się nauczyć. Potrzebujemy zatem Tego, który potrafi „otworzyć oczy”.
Radujmy się dziś z faktu bycia pośród nas Tego, który jest Światłością oświecającą ludzkie serca.

W środę – 25 marca – przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia.
Zachęcamy do Duchowej Adopcji Życia Poczętego jak i codziennej modlitwy „Anioł Pański”.
W tym dniu przypada również 28 rocznica erygowania naszej diecezji, o której pamiętamy w modlitwie.

 

Jesteśmy z Wami, Drodzy Parafianie, do Waszej dyspozycji, oczekując z posługą w określonych godzinach, respektując obowiązujące obostrzenia stanu epidemii.  Cały dzień na plebanii jest ksiądz dyżurujący, który odbiera telefony, na dzwonek zejdzie do kancelarii czy poproszony przejdzie do kościoła, aby wyspowiadać.


Wszystkie zamówione Msze święte są codziennie odprawiane według dotychczasowego porządku. Podczas Mszy Świętej w kościele mogą znajdować się tylko osoby, które zamówiły intencję. Prosimy je, aby zgłosiły się w zakrystii. Nie może być więcej osób niż 50. Zdaje się, że nasi Parafianie to zrozumieli.

 

Nie przychodzimy na Gorzkie Żale czy Drogę Krzyżową, nie będzie też Rekolekcji Parafialnych.

Te nabożeństwa jaki i Rekolekcje można przeżyć korzystając z katolickich mediów przede wszystkim radia „Anioł Beskidów” już od dzisiejszej niedzieli.

Nie będzie całodniowej spowiedzi wielkanocnej, a wszyscy powinniśmy Wielkanoc przeżyć w stanie łaski uświęcającej,stąd propozycja i zachęta: aby spowiadać się już od tej niedzieli pół godziny przed Mszą i pół godziny po Mszy, tak rano jak i wieczorem. Do konfesjonałów podchodzić w dużych odstępach po obu stronach.
W związku ze Stanem Epidemii koronawirusa, decyzją Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin, nauki przedmałżeńskie wraz z poradnią rodzinną zostają odwołane.

Od dnia 14 marca, codziennie o godz. 20.30 w kościele Przem. Pańsk. odmawiamy różaniec w intencji ustania epidemii korona-wirusa. Parafian zachęcamy, aby łączyć się w tym czasie duchowo, ale również poprzez Internet na profilu „Wśród nas” na facebooku oraz na kanale „Wśród nas” na youtube.
Na tych samych kanałach będzie transmitowana Msza święta z kościoła Przemienienia Pańskiego dziś i w następne  niedziele o godz. 10.00.

Rodziny i osoby, które korzystają z Programu Pomocy Żywnościowej prowadzonego przez pośrednictwo Caritas Diecezjalnej, prosimy o odebranie kolejnej dostawy w następujące dni i godziny przy zachowaniu dużych odstępów a więc w rozproszeniu: Cięcina w czwartek od godz. 16.00 do 18.00;
Węgierska Górka w piątek od godz. 16.00 do 18.00.

W związku z jałmużną wielkopostną dziś, przy wyjściu z kościoła parafianie z Akcji Katolickiej rozprowadzają w ramach działalności Caritas Polska baranki wielkanocne. Minimalna ofiara to 6 zł;
Caritas pobiera 4 zł., reszta przeznaczona będzie na cele charytatywne w naszej parafii.
Zabieramy baranka a należność zostawiamy w koszyczku.


Czasopisma, a właściwie tylko tygodnik „Niedziela” i parafialna gazetka „Wśród nas” znajdują się przy wyjściu. Tygodnik „Źródło” i „Gość Niedzielny” zawiesiły czasowo kolportaż przykościelny.

Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).

 

Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedziel-nego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi -  będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.

W związku z koranawirusem decyzją Kurii i duszpasterstwa rodzin, nauki przedmałżeńskie wraz z poradnią zostają odwołane do kwietnia.

Od dnia 14 marca codziennie odmawiamy różaniec w intencji ustania epidemii koronawirusa  o godz. 20.30. Parafian zachęcamy , aby łączyć się w tym czasie duchowo , ale również internetowo poprzez profil „Wśród nas” na facebooku oraz kanał „Wśród nas” na youtube.

Na tych samych kanałach będzie transmitowana Msza Święta z kościoła Przemienienia Pańskiego w niedzielę o godz. 10.00.

NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU 15.03.2020 r.

Biskup Roman Pindel udzielił dyspensy wszystkim wiernym Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wezwał do pozostania w domach. Zarządził, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. Prosimy je, aby zgłosiły się w zakrystii. Podczas Mszy św. i w kościele nie może przebywać więcej niż 50 osób. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.

Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa we Mszy Świętej za pomocą mediów.

Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będą miały inny charakter. Nie będziemy gromadzić się w kościołach. Rekolekcje zaplanowane w naszej parafii są odwołane. Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które będą w naszych mediach diecezjalnych: Diecezjalnym Radiu Anioł Beskidów oraz na stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W czwartek – 19 marca- przypada liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

W piątek- 20 marca- modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia tygodniki i miesięczniki katolickie. Jest do nabycia nasz nowy numer gazetki parafialnej "Wśród nas".

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Zamknął granice, wszystkie restauracje, bary i placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów i nabożeństw.

Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządzam, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci.

Z wiedzy medycznej wynika, że najbardziej narażone są osoby starsze, przewlekle chore, osłabione czy mające mniejszą odporność. Ludzie młodzi i w średnim wieku mogą być nosicielami wirusa i bezwiednie zarażać innych, w tym swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwo i dzieci. Dlatego wszyscy jesteśmy zagrożeni. Powinniśmy skorzystać z dyspensy i w najbliższe niedziele nie iść do kościoła. Przeżywajmy niedzielną Eucharystię w domu, z rodziną za pośrednictwem mediów. Łączmy się z całym Kościołem Diecezjalnym poprzez Modlitwę Różańcową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego.

Kościół jest ucieczką dla osób chorych, strapionych, udręczonych. Dlatego szczególnie w tym trudnym czasie księża są do dyspozycji wiernych. Są gotowi do rozmowy duszpasterskiej, udzielają sakramentów, zwłaszcza pokuty i namaszczenia chorych. Już mamy liczne świadectwa nawróceń po wielu latach, regulowania sytuacji małżeńskich i powrotu do Kościoła.

Kościoły pozostają otwarte dając możliwość osobistej modlitwy i adoracji. Proszę jednak zachować roztropność, by nie wchodzić do kościoła w którym znajduje się już duża liczba osób. Wiąże się to z ryzykiem przenoszenia wirusa.

Czas epidemii, jak każdy czas napięcia, kryzysu czy sytuacji granicznej, może być przez nas twórczo wykorzystany. Nie ulegajmy przygnębieniu, nie potęgujmy paniki. Korzystajmy tylko z wiarygodnych źródeł wiedzy, nie powielajmy fałszywych informacji. Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Uświadamiajmy innych i cierpliwie wyjaśniajmy osobom starszym zaistniałą sytuację. Telefonujmy do osób samotnych. Zadbajmy o to, by niczego im nie zabrakło. Zorganizujmy w domach czas dla dzieci i młodzieży. To dobra okazja, by sięgnąć po wartościową literaturę, film czy też pogłębić relację z domownikami poprzez głębsze rozmowy dotyczące spraw najważniejszych. Nie bagatelizujmy zagrożenia, ograniczmy kontakty towarzyskie. Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie epidemii potraktujmy jako szczególną formę przeżywania tegorocznego Wielkiego Postu.

Niech ten czas próby i doświadczenia umocni nas i stanie się okazją do pogłębienia wiary i praktykowania miłości, zwłaszcza w gronie najbliższych. Jeszcze raz proszę wszystkich o odpowiedzialność i pozostanie w domach.

W naszych modlitwach pamiętajmy o chorych, zmarłych oraz o wszystkich podejmujących codziennie wysiłek powstrzymania epidemii.

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, 14 marca 2020 roku
L. Dz. 389/2020

II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                                  08.03.2020 r.

 

Zachęcamy parafian do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograni-czenia a nawet zaniechania spożycia napojów alkoholowych.


Dziś Gorzkie Żale: o godz. 15.00 w kościele Św. Katarzyny,

o godz. 17.00 w kościele Przemienienia Pańskiego

W środę w obu kościołach po Mszy wieczornej Nowenna do MBNP.

W czwartek po mszy św. w kościele Przemienienia Pańskiego  po mszy świętej wieczornej kolejne spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji.

W piątek rozpamiętujemy Drogę Krzyżową w kościele Przemienienia Pańskiego :

Dzieci o godz. 16.00.  Dorośli  o godz. 17.00. oraz o godz. 20.00

W kościele św. Katarzyny Droga Krzyżowa o godz. 17.00.

 

Ponieważ  od Środy Popielcowej trwa okres spowiedzi wielkanocnej, w związku z tym przypominamy, aby chcący się wyspowiadać przychodzili przed Mszą, przynajmniej 20 minut wcześniej.

 

Obok chrzcielnicy w kościele Przemienienia Pańskiego stoi naczynie z wodą święconą. Warto wrócić do starego zwyczaju żegnania się wodą święconą przed wyjściem z domu i po powrocie do niego. Warto wrócić do staropolskiego zawołania: Z Bogiem, kiedy z domu wychodzimy.

Dziś modlitwą i ofiarą do puszek oraz postem wspieramy dzieci Afryki i misjonarzy pod hasłem „Euchary-stia i Misje” w ramach Papieskiego Dzieła AD GENTES.

 

Zbliża się VIII Piesza Diecezjalna Pielgrzymka do Łagiewnik.

Tegoroczny termin to 30 kwietnia do 3 maja. Zapisy w kancelarii parafialnej do 5 kwietnia.

Można zapisywać się także na stronie internetowej:  www.faustyna.bielsko.pl

Wpisowe 50 zł., dzieci do lat 10 gratis. Więcej szczegółów na plakacie.

 

Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości narodu pod hasłem  „Szczęśliwe Dzieci w Trzeźwych Rodzinach” odprawiona będzie na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu -Brzezince w sobotę 14 marca br. Rozpoczęcie o godz. 10.00 przy Bramie Śmierci w Brzezince. Zakończenie Mszą św. w kościele Św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

 

40 Pielgrzymka obrońców życia człowieka na Janą Górę odbędzie się 21 marca  br. Szczegóły na plakacie.

 

Dziś wśród katolickich czasopism znajdziemy „Gościa Niedzielnego”, „Źródło”, „Niedzielę”, „Arka”, „Cuda i łaski” oraz miesięczniki i tygodniki dla dzieci i młodzieży. Jest także nowy numer gazetki parafialnej „ Wśród Nas”.

Więcej artykułów…