NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU 15.03.2020 r.

Biskup Roman Pindel udzielił dyspensy wszystkim wiernym Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wezwał do pozostania w domach. Zarządził, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. Prosimy je, aby zgłosiły się w zakrystii. Podczas Mszy św. i w kościele nie może przebywać więcej niż 50 osób. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.

Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa we Mszy Świętej za pomocą mediów.

Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będą miały inny charakter. Nie będziemy gromadzić się w kościołach. Rekolekcje zaplanowane w naszej parafii są odwołane. Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które będą w naszych mediach diecezjalnych: Diecezjalnym Radiu Anioł Beskidów oraz na stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W czwartek – 19 marca- przypada liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

W piątek- 20 marca- modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia tygodniki i miesięczniki katolickie. Jest do nabycia nasz nowy numer gazetki parafialnej "Wśród nas".

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Zamknął granice, wszystkie restauracje, bary i placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów i nabożeństw.

Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządzam, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci.

Z wiedzy medycznej wynika, że najbardziej narażone są osoby starsze, przewlekle chore, osłabione czy mające mniejszą odporność. Ludzie młodzi i w średnim wieku mogą być nosicielami wirusa i bezwiednie zarażać innych, w tym swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwo i dzieci. Dlatego wszyscy jesteśmy zagrożeni. Powinniśmy skorzystać z dyspensy i w najbliższe niedziele nie iść do kościoła. Przeżywajmy niedzielną Eucharystię w domu, z rodziną za pośrednictwem mediów. Łączmy się z całym Kościołem Diecezjalnym poprzez Modlitwę Różańcową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego.

Kościół jest ucieczką dla osób chorych, strapionych, udręczonych. Dlatego szczególnie w tym trudnym czasie księża są do dyspozycji wiernych. Są gotowi do rozmowy duszpasterskiej, udzielają sakramentów, zwłaszcza pokuty i namaszczenia chorych. Już mamy liczne świadectwa nawróceń po wielu latach, regulowania sytuacji małżeńskich i powrotu do Kościoła.

Kościoły pozostają otwarte dając możliwość osobistej modlitwy i adoracji. Proszę jednak zachować roztropność, by nie wchodzić do kościoła w którym znajduje się już duża liczba osób. Wiąże się to z ryzykiem przenoszenia wirusa.

Czas epidemii, jak każdy czas napięcia, kryzysu czy sytuacji granicznej, może być przez nas twórczo wykorzystany. Nie ulegajmy przygnębieniu, nie potęgujmy paniki. Korzystajmy tylko z wiarygodnych źródeł wiedzy, nie powielajmy fałszywych informacji. Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Uświadamiajmy innych i cierpliwie wyjaśniajmy osobom starszym zaistniałą sytuację. Telefonujmy do osób samotnych. Zadbajmy o to, by niczego im nie zabrakło. Zorganizujmy w domach czas dla dzieci i młodzieży. To dobra okazja, by sięgnąć po wartościową literaturę, film czy też pogłębić relację z domownikami poprzez głębsze rozmowy dotyczące spraw najważniejszych. Nie bagatelizujmy zagrożenia, ograniczmy kontakty towarzyskie. Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie epidemii potraktujmy jako szczególną formę przeżywania tegorocznego Wielkiego Postu.

Niech ten czas próby i doświadczenia umocni nas i stanie się okazją do pogłębienia wiary i praktykowania miłości, zwłaszcza w gronie najbliższych. Jeszcze raz proszę wszystkich o odpowiedzialność i pozostanie w domach.

W naszych modlitwach pamiętajmy o chorych, zmarłych oraz o wszystkich podejmujących codziennie wysiłek powstrzymania epidemii.

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, 14 marca 2020 roku
L. Dz. 389/2020

Intencje  Mszalne   od  9 marca do  15 marca  2020 r.

Poniedziałek

9.3.2020

6.30

-

+ Jakub Harlender

+ Aniela Ciupka z rodzicami i Franciszek Hazuka

17.00

-

+ Kazimiera i Jan Żur

Wtorek

10.3.2020

6.30

-

+ Franciszka Kania

17.00

-

+ Elżbieta Kasyk- Śliwa

+ Janina Matuszek

Środa

11.3.2020

6.30

17.00

-

-

-

+ Anna Harlender

+ Paweł Płowucha

+ Ferdynand i Katarzyna Stolarczyk

Czwartek

12.3.2020

6.30

-

+ Kazimierz Rułka

17.00

-

Za zmarłe siostry z Róży Wiktorii Dziedzic

Piątek


13.3.2020

6.30


17.00

-


-


+ Czesław Stopka (  3 r. śm.)


++ z ostatnich pogrzebów

+ Krystyna Stwora z mężem i rodzicami


Sobota

14.3.2020

6.30


17.00

-


-

-


+ Krystyna Dziedzic


+ Józef Bąk z żoną Barbarą

+ Ryszard Juraszek

NIEDZIELA
III niedziela wielkiego postu
15.3.2020

7.00

-

O Boże bł. dla sióstr z Róży Anny Stopka i ich rodzin

8.30

-

+ Oskar Szczotka

10.00

-

-


+ Michał Pawełek ( 3 r. śm.)

Za parafian

11.30

-

+ Józef Rypień

18.00

-+ Anna Harlender

II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                                  08.03.2020 r.

 

Zachęcamy parafian do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograni-czenia a nawet zaniechania spożycia napojów alkoholowych.


Dziś Gorzkie Żale: o godz. 15.00 w kościele Św. Katarzyny,

o godz. 17.00 w kościele Przemienienia Pańskiego

W środę w obu kościołach po Mszy wieczornej Nowenna do MBNP.

W czwartek po mszy św. w kościele Przemienienia Pańskiego  po mszy świętej wieczornej kolejne spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji.

W piątek rozpamiętujemy Drogę Krzyżową w kościele Przemienienia Pańskiego :

Dzieci o godz. 16.00.  Dorośli  o godz. 17.00. oraz o godz. 20.00

W kościele św. Katarzyny Droga Krzyżowa o godz. 17.00.

 

Ponieważ  od Środy Popielcowej trwa okres spowiedzi wielkanocnej, w związku z tym przypominamy, aby chcący się wyspowiadać przychodzili przed Mszą, przynajmniej 20 minut wcześniej.

 

Obok chrzcielnicy w kościele Przemienienia Pańskiego stoi naczynie z wodą święconą. Warto wrócić do starego zwyczaju żegnania się wodą święconą przed wyjściem z domu i po powrocie do niego. Warto wrócić do staropolskiego zawołania: Z Bogiem, kiedy z domu wychodzimy.

Dziś modlitwą i ofiarą do puszek oraz postem wspieramy dzieci Afryki i misjonarzy pod hasłem „Euchary-stia i Misje” w ramach Papieskiego Dzieła AD GENTES.

 

Zbliża się VIII Piesza Diecezjalna Pielgrzymka do Łagiewnik.

Tegoroczny termin to 30 kwietnia do 3 maja. Zapisy w kancelarii parafialnej do 5 kwietnia.

Można zapisywać się także na stronie internetowej:  www.faustyna.bielsko.pl

Wpisowe 50 zł., dzieci do lat 10 gratis. Więcej szczegółów na plakacie.

 

Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości narodu pod hasłem  „Szczęśliwe Dzieci w Trzeźwych Rodzinach” odprawiona będzie na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu -Brzezince w sobotę 14 marca br. Rozpoczęcie o godz. 10.00 przy Bramie Śmierci w Brzezince. Zakończenie Mszą św. w kościele Św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

 

40 Pielgrzymka obrońców życia człowieka na Janą Górę odbędzie się 21 marca  br. Szczegóły na plakacie.

 

Dziś wśród katolickich czasopism znajdziemy „Gościa Niedzielnego”, „Źródło”, „Niedzielę”, „Arka”, „Cuda i łaski” oraz miesięczniki i tygodniki dla dzieci i młodzieży. Jest także nowy numer gazetki parafialnej „ Wśród Nas”.

I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                01.03.2020 r.

Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. To święty czas, w którym bardziej uświadamiamy sobie wielkość naszego grzechu, jak też i bezmiar Bożego Miłosierdzia. Za Chrystusowym przykładem trzeba nam czuwać, by nas nie skusił szatan i nie doprowadził do zerwania przymierza z Bogiem. Trzeba nam też pokutować i modlić się za siebie i tych z pośród nas, którzy ulegli szatańskiej pokusie, oddając się grzechom i nałogom zawłaszcza pijaństwu.

Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w naszym kościele Przem. Pańsk. została wyłożona Księga Trzeźwości. Znajduje się ona na ołtarzu Miłosierdzia Bożego, gdzie powinni wpisać się te osoby, które podjęły jakiekolwiek postanowienie w sprawach trzeźwości czy abstynencji. Wpisy mogą być jakkolwiek podpisane lub anonimowe. Wpis jest świadectwem postanowienia i pomocą to wytrwania w zobowiązaniu.

Tak dziś, jak i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu odprawiane jest nabożeństwo Gorzkich Żali
z kazaniem pasyjnym: - w kościele Św. Katarzyny o godz. 15.00,

- w kościele Przem. Pańsk. o godz. 17.00 a po nim Msza wieczorna.

 

W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

- w kościele Przem. Pańsk.: dla dzieci o godz. 16.00,dla dorosłych o godz. 17.00 i po niej Msza św.

dla młodzieży i dorosłych powracających późno z pracy o godz. 20.00,

-        w kościele Św. Katarzyny Droga Krzyżowa  o godz. 17.00 a po niej Msza św.

Zachęcamy Parafian do udziału w nabożeństwach wielkopostnych.

Na „Drodze Krzyżowej” dzieci otrzymują plakacik i obrazki, które można nakleić na otrzymaną planszę.


W pierwszy czwartek miesiąca – 5 marca - modlimy się za tych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na głos Bożego wezwania. Prosimy także Boga o dar nowych powołań do służby w Kościele, szczególnie podczas adoracji Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie, która prowadzona będzie po Mszy wieczornej przez grupy modlitewne do godz. 20.00. Zapraszamy wszystkich Parafian.

Spowiedź pierwszo piątkowa w najbliższy czwartek od godz. 16. Zapraszamy na nią kandydatów do bierzmowania. Zostają oni również na mszę świętą. W I piątek okazja do spowiedzi od godz. 15.30.

Po mszy świętej wieczornej w I piątek spotkanie formacyjne na plebanii dla członków Honorowej Straży Serca Pana Jezusa.

Do chorych pojedziemy w najbliższy piątek o godz. 8.00. Prosimy chorych zgłaszać w zakrystii.  

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci szkolnychprowadzone będą od V Niedzieli Wielkiego Postu  do środy tj. od 29 marca – do 1kwietnia.

Z programem zapoznamy się w odpowiednim czasie!

 

W przyszłą niedzielę –08 marca – przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Modlitwą i ofiarą do puszek wesprzemy misjonarzy i misjonarki w ramach Papieskiego Dzieło „Ad gentes”.

Przy wyjściu z kościoła obok „Źródła”, „Gościa Niedzielnego” i  ”Niedzieli”są dla dzieci „Promyk Jutrzenki” oraz „Jaś”  i Ola” oraz „Dominik”. W zakrystii do odebrania jest miesięcznik „Różaniec”. Jest nowy numer naszej gazetki parafialnej „Wśród nas”. 

Intencje  Mszalne   od  2 marca do  8 marca  2020 r.

Poniedziałek

 

2.3.2020

6.30

-

-

+ Helena i Jan Błażusiak z rodzinami

+ Helena i Franciszek Kupczak z synem Krzysztofem

17.00

-

+ Karol Talik

 

Wtorek

3.3.2020

6.30

-

-

+ Anna Harlender

+ Stanisław Witos

 

17.00

 

-

 

+ Weronika Stańco z mężem Romanem

 

Środa

Święto św. Kazimierza

4.3.2020

6.30

 

17.00

-

 

-

 

+ Jerzy Spirydon

 

Za zmarłych z Róży Jana Stopki

Czwartek

5.3.2020

6.30

 

-

-

+ Elżbieta Sołtysek (1 r. śm)

+ Marcin Wolny

17.00

 

-

-

 

+ Henryk Jarco

+ Maria i Leonard Klimek

 

Piątek

 

6.3.2020

6.30

 

17.00

-

-

-

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące

+ Józef Siwiec

++ z ostatnich pogrzebów

 

Sobota

7.3.2020

6.30

 

17.00

-

 

-

 

 

Wynagradzające Najświętszemu Serca Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego światu

+ Józef Waligóra z siostrą Franciszką

 

NIEDZIELA
II niedziela Wielkiego Postu
8.3.2020

7.00

-

+ Kazimierz Dziki z rodzinami

8.30

-

+ Anna Prochownik`

10.00

-

-

 

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla braci z Róży Jana Stopki

+ Stanisław Juraszek

11.30

-

Za parafian

18.00

-

 

 

+ Jan Stopka z żoną Wiktorią i córką Marią

INTENCJE MSZALNE W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ

MARZEC  2020 R.

1.

Niedziela

8.00

+ Helena Juraszek

Niedziela

11.00

O Boże błogosławieństwo  i dary Ducha św. dla Moniki i Łukasza ( 14 r. śl.)

2.

Poniedziałek

17.00

+ Józef Fijak

3.

Wtorek

7.00

+ Maria Mrowiec

4.

Środa

17.00

+  Kazimierz Biegun z żoną Stefanią

5.

Czwartek

7.00

+ Władysława Caputa

6.

Piątek

17.00

+ Władysław Juraszek

7.

Sobota

7.00

+ Michał Biegun

8.

Niedziela

8.00

+ Emilia Chowaniec z mężem Edwardem

Niedziela

11.00

+ Maria Malina ( 8 r. śm.) z mężem Władysławem

9.

Poniedziałek

17.00

+ Andrzej Kupczak ( 1 r. śm.)

10.

Wtorek

7.00

+ Maciej i Franciszka Kuchejda

11.

Środa

17.00

+ Andrzej Szczotka

12.

Czwartek

7.00

+ Zdzisława Jarco

13.

Piątek

17.00

+ Jan Gawliński (15 r. śm.)

14.

Sobota

7.00

+ Maria Jarco

15.

Niedziela

8.00

+ Józef Stopka z rodzicami

Niedziela

11.00

+ Stefan Ficoń ( 7 r. śm.)

16.

Poniedziałek

17.00

+ Helena Juraszek

17.

Wtorek

7.00

+ Zbigniew Pielużek

18.

Środa

17.00

+ Zdzisława Jarco

19.

Czwartek

7.00

+ Stanisław Fułat

20.

Piątek

17.00

+ Andrzej Stępień ( 1 r. śm.)

21.

Sobota

7.00

+ Helena Juraszek

22.

Niedziela

8.00

+ Agnieszka Pawlus z wnukiem

Niedziela

11.00

+ Bogusław Motyka

23.

Poniedziałek

17.00

+ Maria Mrowiec

24.

Wtorek

7.00

+ Józef Skrzypek z żoną

25.

Środa

17.00

+ Zdzisława Jarco

26.

Czwartek

7.00

+ Marian Baca

27.

Piątek

17.00

+ Helena Juraszek

28.

Sobota

7.00

+ Stanisław Wróbel

29.

Niedziela

8.00

+ Wojciech Kupczak ( 20 r. śm.)

Niedziela

11.00

+ Jan Golec ( 3 r. śm.)

30.

Poniedziałek

17.00

+ Stanisław Wróbel

31.

Wtorek

7.00

+ Helena Juraszek

VII  NIEDZIELA ZWYKŁA                   23.02.2020 r.


Dzisiejsza niedziela jest ostatnią przed zbliżającym się Wielkim Postem.

Po Mszy odprawianej o godz. 11.30 rozpoczniemy Czterdziestogodzinne Nabożeństwo.
Polega ono na adoracji Najśw. Sakramentu w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową. Zachęcamy parafian, aby adorację, w miarę możliwości, łączyli z sakramentem Pokuty.  Porządek tego nabożeństwa będzie następujący: zaraz po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu, a  na adorację pozostaną jej uczestnicy pod przewodnictwem Oazy Dorosłych.   Następnie przyjdą na godz.:
14.00 - młode małżeństwa (do lat 25) – z Oazą Rodzin;

15.00 – mężczyźni pod kierunkiem Akcji Katolickiej;
16.00 – kobiety po kierunkiem Róż do Krwi Chrystusowej;

17.00 - młodzież  pod kierunkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Poniedziałek –24II

-  6.30 - Msza św. i  adoracja,-  9.30 – Roże Różańcowe, - od 10.30 do 12.00  - Róże do Krwi Chrystusa,

- od 14.00 do 15. 00 Straż Honorowa NSPJ;- 15.00 – Grupa Modlitewna,

- 16.00 - Dzieci i młodzież szkolna z Cięciny,

- 17.00 - Msza św. i zakończenie.

W ciągu całego dnia na adorację przychodzą przede wszystkim mieszkańcy Cięciny.

Wtorek  -  25II

-  6.30 - Msza św. i  adoracja,-  9.30 - Roże Różańcowe,- od 10.30 do 12.00  - Róże do Krwi Chrystusa,

- od 14.00 do 15.00 Straż Honorowa NSPJ,- 15.00 – Grupa Modlitewna,

- 16.00 - Dzieci i młodzież szkolna z Węgierskiej Górki,

- 17.00 - Msza św. i zakończenie.

W ciągu całego dnia na adorację przychodzą przede wszystkim mieszkańcy Węg. Górki.


26 lutego przypada ŚRODA POPIELCOWA.

W tym dniu wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
Porządek Mszy św. z obrzędem posypania głów popiołem :

-  kościół Przem. Pańsk.:  6.30,  9.00,  16.00 - dzieci i młodzież,  18.00. -  kł. Św. Katarzyny: 7.00  i  17.00.

W środę po Mszy wieczornej w obu kościołach Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

 

Dziś rozpoczyna się dziś 53Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, pod hasłem„Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach".

W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiane będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

- w kościele Przem. Pańsk.: dla dzieci i młodzieży szkolnej o godz. 16.00, dzieci otrzymają obrazki.

dla dorosłych o godz. 17.00 a następnie Msza św.

dla młodzieży szkół średnich, młodzieży pracujących i dorosłych  o godz. 20.00,

- w kościele Ś. Katarzyny Droga Krzyżowa  o godz. 17.00 a po niej Msza św.
Zapraszamy również na Drogę Krzyżową w piątek na godz. 20-stą do kościoła Przem. Pańskiego młodzież studiującą i pracującą oraz wszystkich, którzy kończą prace w późniejszych godzinach.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu odprawiane będzie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyj-nym- w kościele Św. Katarzyny  o godz. 15.00- w kościele Przem. Pańsk.o godz. 17.00,  a po nim Msza.

 

W czasie Wielkiego Postu pragniemy podjąć inicjatywę krucjaty modlitewnej w intencji osób z naszej Parafii, które zerwały więź z Kościołem. Polegać ona będzie na tym, że każda osoba z wybiera sobie dzień w którym pragnie podjąć post, modlitwę i jałmużnę w tej intencji. Osoby chętne do włączenia się do modlitwy prosimy o wpisywanie się na listę w zakrystii.

 

Rodziny i osoby, które korzystają z programu pomocy żywnościowej Caritas odbiorą kolejną dostawę żywności 24 lutego ( poniedziałek) po mszy świętej wieczornej o godz. 17.30.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia tygodniki i miesięczniki katolickie przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych a przede wszystkim dla całych rodzin. Zachęcamy do nabywania ich i czytania.

Intencje  Mszalne   od  24 lutego do  1 marca  2020 r.

Poniedziałek

 

24.2.2020

6.30

-

 

+ Karol Talik

+ Józef Walusiak z dziećmi Anią, Marcinem i Piotrusiem

17.00

-

O zdrowie i bł. Boże dla Karoliny Kurowskiej

 

Wtorek

25.2.2020

6.30

-

 

+ Franciszek Szczotka

 

17.00

 

-

 

+ Eugeniusz Mieszczak z rodziną

+ Janina Matuszek

 

Środa

Środa Popielcowa

26.2.2020

6.30

9.00

16.00

18.00

-

-

-

-

 

+ Anna Harlender

+ Roman Suchanek

+ Rozalia Fijak z mężem Karolem

+ Karol i Aniela Kubień

Czwartek

27.2.2020

6.30

 

-

 

+ Jan i Józef Szczotka z rodzicami

+ Rozalia Kupczak

17.00

 

-

 

+ Bolesław Pawlus z żoną i rodzicami

 

Piątek

 

28.2.2020

6.30

 

17.00

-

 

-

 

+ Anna Harlender

 

++ z ostatnich pogrzebów

 

Sobota

29.2.2020

6.30

 

17.00

-

 

-

-

 

+ Teresa Janik

 

+ Arkadiusz Klimek

W intencji firmy „Metalpol” z podziękowaniem za 20- lecie istnienia. Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dyrekcji, całej załogi i ich rodzin

NIEDZIELA
I Niedziela Wielkiego Postu
1.3.2020

7.00

-

+ Anna Suchanek z rodzicami

8.30

-

Za parafian

10.00

-

-

 

Dziękczynna za przeżyte lata Krystyny i Franciszka. Z prośbą o dalsze łaski Boże

+ Kazimierz Rułka

11.30

-

Chrzcielna, Roczki: Lena Małkińska, Franciszek Kupczak, Gabriela Nieratka, Jan Biłka

18.00

-

 

 

+ Janina i Władysław Tomiczek

Więcej artykułów…